„Góra Grosza 2019”

Już po raz dziewiętnasty, od listopada do stycznia, w naszej szkole trwała ogólnopolska akcja zbierania monet pod nazwą Góra Grosza, której organizatorem było Towarzystwo Nasz Dom. Akcję w szkole koordynowała Pani Ewa Barańska i Pani Agnieszka Kindlik. Głównym celem akcji było zebranie środków finansowych na pomoc dzieciom, które z różnych przyczyn wychowują się poza własną rodziną. Pozyskane fundusze będą wykorzystane do zaspokojenia najpilniejszych potrzeb młodych ludzi znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Tegoroczna zbiórka potwierdziła, że uczniowie naszej szkoły są hojnymi darczyńcami - zebrana kwota to 1 254,60 zł.
Za każdy grosik bardzo dziękują organizatorzy.

 

Klasa

Zebrana kwota (zł)

1a

8,56

1b

22,10

2a

7,15

2b

46,43

3a

65,37

4a

51,43

4b

33,74

5a

13,64

5b

23,41

6a

118,31

6b

14,37

7a

227,75

7b

32,16

8a

34,07

IIIA

201,36

IIIB

359,70