Izabela Siręga w gronie laureatów XIII Powiatowego Konkursu Recytatorskiego Polskiej Poezji Patriotycznej

„Moim powietrzem jest wicher bez nieba,
Moim pokarmem jest krew w garści chleba”.

Stanisław Baliński

W dniu 9 kwietnia 2019 roku w Zespole Szkół w Iwoniczu odbył się XIII Powiatowy Konkurs Polskiej Poezji Patriotycznej. Oficjalnego otwarcia konkursu, którego celem jest krzewienie wśród dzieci i młodzieży wiedzy historycznej i postaw patriotycznych, kształtowanie wrażliwości na piękno języka polskiego oraz promocja lokalnych talentów, dokonał wicestarosta Pan Andrzej Guzik i dyrektor ZS w Iwoniczu Pan Leszek Zajdel w obecności nauczycieli, opiekunów, uczniów oraz jurorów.
W przesłuchaniach wzięło udział 70 recytatorów ze szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu krośnieńskiego. Uczestnicy prezentowali na scenie utwór o tematyce patriotycznej. Dominowały liryki Adama Mickiewicza, Juliusza Słowackiego, Marii Konopnickiej, Władysława Bełzy, Mariana Hemara, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Wisławy Szymborskiej. W gronie uczestników znalazły się dwie uczennice naszej szkoły: Izabela Siręga i Aleksandra Hanus z klasy VIIA.

Wychowanki Pana Waldemara Kilara bardzo udanie zaprezentowały się na scenie: Izabela Siręga z właściwą sobie ekspresją wygłosiła wiersz Stanisława Balińskiego „Polska Podziemna”, natomiast Aleksandrę Hanus publiczność usłyszała w poezji Zbigniewa Herberta „Wilki”, poświęconej żołnierzom wyklętym.
Jury w składzie – Pani Jolanta Bajgier, Pani Grażyna Ostrowska i Pani Ewa Bukowiecka – oceniało interpretację, dykcję, zrozumienie tekstu i ogólne wrażenia artystyczne. Doceniono sztukę interpretacji tekstu w wykonaniu Izabeli Siręgi, której przyznano wyróżnienie. Gratulujemy sukcesu.