• Nasza szkoła

  Już od ponad stu lat istnienia szkoły pedagogom i uczniom towarzyszy myśl Owidiusza: „Gutta cavat lapidem non vi, sed saepe cadendo” („Kropla drąży skałę nie siłą, lecz ciągłym padaniem”). Jedynie ciężka praca jest receptą na sukces.

 • Wyjątkowe wycieczki

  Zwiedzamy nie tylko najbliższy nam Beskid Niski, ale również bywamy w Bieszczadach, Pieninach i Tatrach. Podziwiamy architekturę Krakowa, Wrocławia, Warszawy… Kształtujemy swe gusta estetyczne, słuchając koncertów w filharmonii, oglądając spektakle w teatrze i projekcje filmowe w kinie.

 • Chór Kantata

  Od 2005 roku działa chór Kantata, który swoimi występami uświetnia uroczystości szkolne i środowiskowe, wzbudzając podziw i aplauz widowni. Przynosi niewątpliwie chlubę naszej szkole.

 • Odkrywamy talenty

  W każdym uczniu, już od najmłodszych lat, odkrywamy i pielęgnujemy uzdolnienia artystyczne, matematyczne, sportowe i inne. Świadectwem naszej pracy są liczne sukcesy w konkursach, olimpiadach, festiwalach i zawodach sportowych.

 • Sukcesy sportowe

  Jesteśmy w czołówce najbardziej usportowionych szkół województwa podkarpackiego. Osiągamy znaczące sukcesy w różnych dyscyplinach: piłce ręcznej, koszykówce, biegach przełajowych…

 • Wysoki poziom nauczania

  Rzetelna i systematyczna praca pedagogów gwarantuje harmonijny i wszechstronny rozwój uczniów oraz otwiera im drzwi do najlepszych szkół ponadpodstawowych w regionie.

Nauczyciele Szkoły Podstawowej w Posadzie Górnej
Rok szkolny 2020/2021

mgr Piotr Cisek - Dyrektor - nauczyciel dyplomowany.
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - chemia środowiska. Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych - język angielski. Kurs "Administrator szkolnej pracowni komputerowej". Studia podyplomowe "Informatyka i technologie informacyjne w szkole". Kurs kwalifikacyjny "Organizacja i zarządzanie w oświacie".
Nauczane przedmioty: informatyka.

mgr Agnieszka Szul - Wicedyrektor - nauczyciel dyplomowany.
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - pedagogika wczesnoszkolna. Studia podyplomowe "Informatyka i technologie informacyjne w szkole". Kurs kwalifikacyjny "Organizacja i zarządzanie w oświacie".
Nauczane przedmioty: informatyka.

mgr Grzegorz Argasiński - nauczyciel dyplomowany.
Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach - wychowanie fizyczne. Studia podyplomowe "Informatyka w kształceniu". Kursy kwalifikacyjne na instruktora gimnastyki, instruktora tenisa stołowego, instruktora lekkoatletyki, sędziego sportowego tenisa stołowego, gimnastyki korekcyjnej, instruktora strzelectwa broni palnej sportowej, pneumatycznej sportowej, ratownika WOPR. Licencja trenera piłki ręcznej kat. C. Licencja trenera kat. B.
Nauczane przedmioty: wychowanie fizyczne.

mgr Anna Bałuka - nauczyciel dyplomowany.
Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Rzeszowie - historia. Studia podyplomowe "Pedagogika lecznicza". Studia podyplomowe "Wiedza o Społeczeństwie". Egzaminator maturalny - historia.
Nauczane przedmioty: historia, wiedza o społeczeństwie.

mgr Bernadeta Białas - nauczyciel dyplomowany.
Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Rzeszowie - nauczanie początkowe. Studia podyplomowe z oligofrenopedagogiki. Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie - teologia. Kurs kwalifikacyjny "Pedagogika lecznicza".
Nauczane przedmioty: religia.

mgr Paulina Błaszczak - nauczyciel kontraktowy.
Katolicki Uniwersytet Lubelski w Lublinie - psychologia.
Stanowisko: psycholog.

mgr Jolanta Byczyńska - nauczyciel kontraktowy.
Staropolska Szkoła Wyższa w Kielcach - edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z terapią pedagogiczną. Studia podyplomowe "Terapia i edukacja dzieci z Autyzmem i Zespołem Aspergera".
Nauczane przedmioty: nauczyciel wspomagający, zajęcia rewalidacyjne.

mgr Urszula Chmiel - nauczyciel dyplomowany.
Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Rzeszowie - matematyka. Studia licencjackie z języka niemieckiego.
Nauczane przedmioty: matematyka, język niemiecki, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze.

mgr Alicja Kabiesz - nauczyciel dyplomowany.
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - filologia polska z bibliotekoznawstwem. Kurs kwalifikacyjny z zakresu terapii pedagogicznej. Kurs egzaminatorów w części humanistycznej egzaminu gimnazjalnego.
Nauczane przedmioty: język polski, wychowawca świetlicy, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne.

mgr Magdalena Kasperkowicz - nauczyciel dyplomowany.
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - pedagogika - edukacja wczesnoszkolna. Studia podyplomowe "Edukacja i rewalidacja osób z autyzmem i zespołem Aspergera". Kurs kwalifikacyjny "Terapia pedagogiczna".
Nauczane przedmioty: edukacja wczesnoszkolna, nauczyciel wspomagający, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, zajęcia rewalidacyjne.

mgr Beata Kilar - nauczyciel dyplomowany.
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - chemia. Studia podyplomowe z fizyki. Studia podyplomowe "Ochrona i kształtowanie środowiska dla nauczycieli". Kwalifikacyjne Studium Pedagogiczne do pracy z dziećmi przewlekle chorymi i kalekimi. Kurs egzaminatorów części matematyczno - przyrodniczej egzaminu gimnazjalnego dla uczniów z trudnościami w uczeniu się.
Nauczane przedmioty: chemia, fizyka, wychowawca świetlicy.

mgr Waldemar Kilar - nauczyciel dyplomowany.
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - filologia polska. Studia podyplomowe z historii. Studia podyplomowe z wiedzy o społeczeństwie. Kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą. Kurs egzaminatora w części humanistycznej egzaminu gimnazjalnego.
Nauczane przedmioty: język polski.

mgr Urszula Koźma - nauczyciel dyplomowany.
Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Rzeszowie - nauczanie początkowe. Studia podyplomowe "Nauczanie zintegrowane w praktyce wczesnoszkolnej". Kurs kwalifikacyjny "Terapia pedagogiczna".
Nauczane przedmioty: edukacja wczesnoszkolna, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne.

mgr Agnieszka Kindlik - nauczyciel dyplomowany.
WSP w Krakowie - geografia. Studia podyplomowe "Pedagogika opiekuńczo - wychowawcza". Studia podyplomowe "Przyroda". Studia podyplomowe "Oligofrenopedagogika". Studia podyplomowe "Edukacja i rewalidacja osób z autyzmem i zespołem Aspergera". Kurs kwalifikacyjny "Pedagogika lecznicza".
Nauczane przedmioty: przyroda, geografia, nauczyciel wspomagający, zajęcia rewalidacyjne.

mgr Edyta Krukar - nauczyciel dyplomowany.
Uniwersytet Rzeszowski - matematyka. Studia podyplomowe z fizyki. Kurs egzaminatorów części matematyczno - przyrodniczej egzaminu gimnazjalnego i maturalnego z matematyki.
Nauczane przedmioty: matematyka.

mgr Iwona Kucia - nauczyciel mianowany.
Akademia Górniczo - Hutnicza w Krakowie - matematyka. Studia podyplomowe z informatyki. Studia podyplomowe "Doradztwo zawodowe". Kurs egzaminatorów części matematyczno - przyrodniczej egzaminu gimnazjalnego i maturalnego z matematyki.
Nauczane przedmioty: matematyka, doradztwo zawodowe, wychowawca świetlicy.

mgr Agnieszka Kwolek-Śliwka - nauczyciel dyplomowany.
Wyższa Szkoła Humanistyczna w Pułtusku - filologia angielska, dydaktyka języków obcych. Studia podyplomowe TEFL "Nowe trendy w nauczaniu języka angielskiego". Kurs egzaminatora maturalnego z języka angielskiego.
Nauczane przedmioty: język angielski.

mgr Józef Krzysztyński - nauczyciel dyplomowany.
Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Rzeszowie - wychowanie fizyczne. Kurs gimnastyki korekcyjnej. Studia podyplomowe "Trener Tenisa Ziemnego II klasy", Studia podyplomowe "Edukacja dla bezpieczeństwa".
Nauczane przedmioty: wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa.

mgr Bogusław Malinowski - nauczyciel dyplomowany.
Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Rzeszowie - wychowanie muzyczne. Warsztaty wokalne. Studia podyplomowe z techniki.
Nauczane przedmioty: muzyka, technika, wychowawca świetlicy.

mgr Bernadeta Michnowicz - nauczyciel mianowany.
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie - biologia z nauczaniem przyrody i chemii. Studia podyplomowe "Edukacja i rehabilitacja osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu".
Nauczane przedmioty: biologia, nauczyciel wspomagający, zajęcia rewalidacyjne.

mgr Maria Niemczyk - nauczyciel dyplomowany.
Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Rzeszowie - nauczanie początkowe. Studia podyplomowe "Logopedia korekcyjna".
Nauczane przedmioty: edukacja wczesnoszkolna.

Ks. mgr Łukasz Pałacki - nauczyciel dyplomowany.
Wyższe Seminarium Duchowne w Przemyślu.
Nauczane przedmioty: religia.

mgr Jolanta Pietruszka - nauczyciel dyplomowany.
Akademia Pedagogiczna w Krakowie - informacja naukowa i bibliotekoznawstwo.
Stanowisko: nauczyciel bibliotekarz.

mgr Artur Piotrowski - nauczyciel mianowany.
Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Rzeszowie - wychowanie fizyczne. Kurs gimnastyki korekcyjnej, instruktora szachowego.
Nauczane przedmioty: wychowanie fizyczne.

mgr Sylwia Piwowar - nauczyciel mianowany.
Uniwersytet Rzeszowski - pedagogika opiekuńczo-wychowawcza. Studia podyplomowe "Logopedia". Studia podyplomowe "Surdopedagogika". Studia podyplomowe "Doradztwo zawodowe".
Nauczane przedmioty: pedagog, zajęcia logopedyczne.

mgr Monika Rygiel - nauczyciel dyplomowany.
Uniwersytet Rzeszowski - nauczanie początkowe z wychowaniem przedszkolnym. Studia podyplomowe "Nauczanie początkowe w zreformowanej szkole podstawowej".
Nauczane przedmioty: edukacja wczesnoszkolna, wychowawca świetlicy.

mgr Aneta Skóra - nauczyciel dyplomowany.
Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie - wychowanie plastyczne, specjalność nauczycielska. Studia podyplomowe: "Pedagogika specjalna - terapeutyczna".
Nauczane przedmioty: plastyka.

mgr Maria Szczepaniak - nauczyciel dyplomowany.
Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Rzeszowie - filologia polska. Kurs kwalifikacyjny "Wychowanie do życia w rodzinie". Kurs egzaminatorów w części humanistycznej egzaminu gimnazjalnego.
Nauczane przedmioty: język polski, wychowanie do życia w rodzinie, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze.

mgr Alicja Szymanowska - nauczyciel dyplomowany.
Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Rzeszowie - nauki społeczne. Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych - język angielski.
Nauczane przedmioty: język angielski.

mgr Klaudyna Trygar-Kubusiak - nauczyciel kontraktowy.
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie - pedagogika przedszkolna. Studia licencjackie z edukacji wczesnoszkolnej z językiem angielskim. Studia podyplomowe "Wczesne wspomaganie rozwoju i edukacja dziecka i ucznia z autyzmem".
Nauczane przedmioty: -

mgr Alicja Zajdel - nauczyciel dyplomowany.
Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Rzeszowie, edukacja wczesnoszkolna. Kurs kwalifikacyjny z terapii pedagogicznej.
Nauczane przedmioty: edukacja wczesnoszkolna, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne.