Rządzili nami

Kierownicy i dyrektorzy szkoły w Posadzie Górnej

 1. Anna Czechówna - kierownik 1-klasowej mieszanej szkoły ludowej stopnia II w latach 1895-1904.
 2. Stanisława Penbarówna - kierownik 2-klasowej mieszanej szkoły ludowej stopnia IV w roku szkolnym 1904/1905.
 3. Franciszek Zemlik - kierownik 2 - klasowej, a od 1924 roku 4 - klasowej szkoły ludowej w latach 1905 - 1926.
 4. Karol Nowak - tymczasowy kierownik szkoły w roku szkolnym 1926/1927.
 5. Władysław Pieluszczak - kierownik szkoły od 1.09.1927 r. do 1.05.1940 r.
 6. Stanisława Hędrzak - kierownik szkoły w okresie 1.05.1940 - 30.08.1940 r.
 7. Stefan Stępień - "Schulleiter" w okresie 30.08.1940 - 31.08.1945 r.
 8. Jan Byrka - kierownik 7 - klasowej szkoły podstawowej w latach 1945 - 1951.
 9. Jadwiga Zielińska - Królicka - nauczyciel biologii i kierownik szkoły w latach 1951 - 1964.
 10. Jarosław Petryłka - nauczyciel wychowania fizycznego i śpiewu, w roku szkolnym 1964/1965 kierownik szkoły.
 11. Ryszard Myszkal - nauczyciel wychowania obywatelskiego i pracy - techniki, a w latach 1965 - 1972 kierownik 7-klasowej (od 1966 roku 8-klasowej) szkoły podstawowej.
 12. Florian Lalek - nauczyciel chemii i fizyki, a latach 1972 - 1975 dyrektor szkoły.
 13. Mgr Jan Gliściak - nauczyciel matematyki i w okresie 1.09.1975 - 13.12.1981 dyrektor szkoły.
 14. Edward Piotrowski - nauczyciel muzyki, od grudnia 1981 r. do 31.08.2000 r. dyrektor szkoły podstawowej i od 1.09.1999 r. Zespołu Szkół Publicznych.
 15. Mgr Wanda Przybyła - nauczyciel plastyki i techniki, w latach 1992 - 1995 wicedyrektor szkoły.
 16. Mgr Elżbieta Nadziakiewicz - nauczyciel geografii, w latach 1995 - 2000 wicedyrektor, od 2000 do 2005 dyrektor ZSP.
 17. Mgr Paweł Kinelski  - nauczyciel historii, w latach 2000-2005 wicedyrektor, a od 8.08.2005 do 03.11.2011 dyrektor ZSP. 
 18. Mgr Dorota Rajchel - nauczyciel przyrody, od 1.09.2005 do 02.11.2011 wicedyrektor ZSP, od 03.11.2011 do 31.08.2012 p.o. dyrektora ZSP, od 01.09.2012 do 31.08.2013 wicedyrektor ZSP.
 19. Mgr Piotr Cisek - nauczyciel języka angielskiego i informatyki, od 03.11.2011 p.o. wicedyrektora ZSP, od 01.09.2012 dyrektor ZSP.
 20. Mgr Agnieszka Szul - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i zajęć komputerowych, od 1.09.2013 wicedyrektor ZSP.