Przydział sal i wychowawstwa dla poszczególnych klas w roku szkolnym 2019/2020

Klasa Numer sali Wychowawstwo
0
22
Jolanta Byczyńska
1a 17 Urszula Koźma
1b 7 Monika Rygiel
2a 18 Maria Niemczyk
2b 8 Magdalena Kasperkowicz
3a 19 Alicja Zajdel
3b 9 Klaudyna Trygar-Kubusiak
4a 20 Urszula Chmiel
5a 5 Iwona Kucia
5b 25 Edyta Krukar
6a 15 Maria Szczepaniak
6b 14 Artur Piotrowski
7a 1 Agnieszka Kwolek-Śliwka
7b 6 Józef Krzysztyński
8a 23 Waldemar Kilar
8b 12 Alicja Szymanowska