Innowacja pedagogiczna „Nam matematyka niestraszna”

„Kto lekceważy osiągnięcia matematyki przynosi szkodę całej nauce, ponieważ ten, kto nie zna matematyki, nie może poznać innych nauk ścisłych i nie może poznać świata”.
Roger Bacon


Trudno byłoby nam znaleźć w dzisiejszych czasach dziedzinę życia, w której nie potrzebowalibyśmy matematyki. Warto więc się uczyć matematyki nie tylko, aby stosować ją na egzaminach ale przede wszystkim w życiu codziennym. Matematyka to nie liczby, a sposób myślenia, który można docelowo rozciągnąć na wiele obszarów wiedzy. Pojawia się coraz większe zapotrzebowanie na absolwentów szkół wyższych o profilach technicznych. Wiele raportów już teraz prognozuje, że brakuje nam wykwalifikowanych informatyków, finansistów, inżynierów, czy osób zajmujących się logistyką. Wszystkie te zawody powiązane są ściśle z matematyką. Zauważamy potrzebę rozwoju młodzieży, już na etapie gimnazjalnym, w kierunkach zdefiniowanych jako najbardziej przyszłościowe.

Mając to na względzie, zrodził się pomysł opracowania innowacji pod hasłem „Nam matematyka niestraszna”, która ma na celu pokazanie praktycznego zastosowania zdobytych wiadomości. Przedsięwzięcie to adresowane jest do uczniów gimnazjum i realizowane w szkole od 2013 roku.
Dodatkowe godziny będą zajęciami, na których uczniowie będą wykorzystywać swoje umiejętności m.in. do rozwiązywania problemów z ekonomii, finansów, rachunkowości, a także innych dziedzin życia. Uczniowie będą mieć możliwość pracy na oryginalnych formularzach, np. faktur, rachunków, PIT-ów.
Zakres realizowanego materiału zostanie rozszerzony o treści, które zostały ujęte w podstawie programowej, a które są bardzo ważne w praktycznym zastosowaniu. Zajęcia będą odbywać się także w pracowni komputerowej z wykorzystaniem ciekawych programów.
Mamy nadzieję, że ten rodzaj pracy dostarczy uczniom i nauczycielom wiele satysfakcji oraz nowych doświadczeń, a osiągnięcia młodzieży przyczynią się do kształtowania pozytywnego wizerunku naszego gimnazjum. Chcielibyśmy, aby dzięki tej innowacji uczniowie zauważyli potrzebę nauki matematyki i stwierdzili, że matematyka nie jest trudna i nudna.