Klasa dziennikarska

„Odpowiednie dać rzeczy słowo”.
Cyprian Kamil Norwid


Klasa dziennikarska jest innowacją pedagogiczną realizowaną w szkole od 2012 roku wśród uczniów gimnazjum. Przygotowuje do podjęcia dalszego kształcenia w szkole ponadgimnazjalnej na profilu humanistycznym, m.in. dziennikarskim i prawniczym. Pomysł stworzenia klasy dziennikarskiej wyrósł na gruncie własnych przemyśleń i badań.

Podczas warsztatów dziennikarskich, prowadzonych w wymiarze 2 godz. tygodniowo, kształcone są umiejętności analizy dzieł kultury, redagowania tekstów literackich i użytkowych, krytycznej postawy wobec oferty mass mediów i posługiwania się specjalistycznymi programami komputerowymi, co gwarantuje wysokiej klasy sprzęt elektroniczny: laptop i projektor multimedialny, pozostający do dyspozycji nauczyciela prowadzącego i uczniów. Ponadto uczestnicy warsztatów mają szansę poszerzyć i utrwalić wiedzę zdobywaną na lekcjach języka polskiego, spróbować swych sił w pracy w zespole, a przede wszystkim sprawdzić w praktyce posiadane umiejętności, możliwości i indywidualne talenty.

W ramach zajęć dziennikarskich uczniowie nauczą się doskonale szermować piórem, by z powodzeniem uprawiać wszelkie gatunki. Wśród nich poczesne miejsce zajmują: recenzja, reportaż, artykuł, wywiad, felieton, esej, polemika etc. Młodzi adepci dziennikarstwa podniosą swe kompetencje redakcyjno – stylistyczne, nauczą się precyzyjnie komunikować i operować klarowną polszczyzną. Zwieńczeniem ich pracy będą warsztaty w rozgłośni radiowej, redakcji prasowej i studiu telewizyjnym a także spotkania z dziennikarzami i udział w konkursach.

Uczestnictwo w zajęciach klasy dziennikarskiej jest bez wątpienia wyróżnieniem ze względu na nawiązanie współpracy z mediami o zasięgu lokalnym, regionalnym i ogólnopolskim czy środowiskami kulturotwórczymi. Jednym z naszych zadań jest publikowanie tekstów na portalu internetowym szkoły, a w przyszłości wydawanie gazety.

Zajęcia mają charakter interdyscyplinarny, gdyż zakładają, że uczestnicy opanują również język filmu oraz teatru. Można postawić śmiałą tezę, że zajęcia są dla każdego, nie tylko dla tych, których pasjonują spotkania z ludźmi z pierwszych stron gazet, marzą o przygodzie z dyktafonem i kamerą, są ciekawi świata i nie boją się wyzwań. Swoje miejsce w tym gronie znajdą też ci, którzy nie mają duszy humanisty, ponieważ zajęcia doskonale przygotują do egzaminu gimnazjalnego z języka polskiego.