Klasa sportowa

"Pamiętaj, iż twoja własna determinacja, by osiągnąć sukces, liczy się bardziej, niż cokolwiek innego na świecie".
Abraham Lincoln

 

W naszej szkole już drugi rok działa klasa sportowa. Zajęcia prowadzone są w wymiarze 10 godzin tygodniowo.

Program głównie oparty jest na zajęciach z tenisa stołowego i piłki ręcznej. Klasa sportowa kształci młodzież o szczególnych uzdolnieniach sportowych.

Cykl kształcenia sportowego w tej klasie trwa 3 lata i klasa realizuje rozszerzony program od poziomu klasy 4 do klasy 6 szkoły podstawowej.

 Prowadzone szkolenie programowe ma na celu:

 

Uczniowie klasy sportowej realizują program kształcenia ogólnego zgodny z wymaganiami programowymi zalecanymi przez MEN, natomiast mają rozszerzoną liczbę godzin z wychowania fizycznego (10 godzin tygodniowo).

Szkolenie sportowe obejmuje zajęcia prowadzone na terenie szkoły wynikające z planu nauczania oraz poza szkołą np. mecze towarzyskie, turnieje, wyjazdy na imprezy sportowe.

 

Nad sprawnym i efektywnym przebiegiem procesu dydaktycznego i szkoleniowego czuwa dyrektor szkoły.