Basen

"Chcesz być zdrowy, młody, nie stroń nigdy od wody".
Andrzej Czesław KlimuszkoDzięki wsparciu finansowemu naszej gminy młodzież z naszej szkoły szósty rok korzysta z wyjazdów na basen.

Podstawowym celem wyjazdów na basen jest nauka pływania, kształtowanie nawyków prozdrowotnych, ćwiczenie odwagi, systematyczności i pracowitości. Walka z otyłością, profilaktyka skrzywień kręgosłupa, wpajanie prawidłowych nawyków higienicznych, wyrównanie szans dzieci i młodzieży ze wsi do standardów zdrowotnych dzieci z miasta oraz agitacja sportowa na rzecz zdrowego trybu życia (bez papierosów i alkoholu).Zajęcia odbywają się raz w tygodniu (każdy poniedziałek), na krytym basenie w Brzozowie.

Biorą w nich udział uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum. Koszt wyjazdu to 5 zł. Środki na dowóz dzieci pochodzą z budżetu gminy.

Uczniowie poza nauką i doskonaleniem pływania korzystają również w wielu atrakcji: zjeżdżalnia, jakuzzi. Starsi mogą korzystać z sauny.


Opiekę nad dziećmi sprawuje 2 instruktorów i 1 opiekun. Zajęcia prowadzone będą do końca listopada.