• Nasza szkoła

  Już od ponad stu lat istnienia szkoły pedagogom i uczniom towarzyszy myśl Owidiusza: „Gutta cavat lapidem non vi, sed saepe cadendo” („Kropla drąży skałę nie siłą, lecz ciągłym padaniem”). Jedynie ciężka praca jest receptą na sukces.

 • Wyjątkowe wycieczki

  Zwiedzamy nie tylko najbliższy nam Beskid Niski, ale również bywamy w Bieszczadach, Pieninach i Tatrach. Podziwiamy architekturę Krakowa, Wrocławia, Warszawy… Kształtujemy swe gusta estetyczne, słuchając koncertów w filharmonii, oglądając spektakle w teatrze i projekcje filmowe w kinie.

 • Chór Kantata

  Od 2005 roku działa chór Kantata, który swoimi występami uświetnia uroczystości szkolne i środowiskowe, wzbudzając podziw i aplauz widowni. Przynosi niewątpliwie chlubę naszej szkole.

 • Odkrywamy talenty

  W każdym uczniu, już od najmłodszych lat, odkrywamy i pielęgnujemy uzdolnienia artystyczne, matematyczne, sportowe i inne. Świadectwem naszej pracy są liczne sukcesy w konkursach, olimpiadach, festiwalach i zawodach sportowych.

 • Sukcesy sportowe

  Jesteśmy w czołówce najbardziej usportowionych szkół województwa podkarpackiego. Osiągamy znaczące sukcesy w różnych dyscyplinach: piłce ręcznej, koszykówce, biegach przełajowych…

 • Wysoki poziom nauczania

  Rzetelna i systematyczna praca pedagogów gwarantuje harmonijny i wszechstronny rozwój uczniów oraz otwiera im drzwi do najlepszych szkół ponadpodstawowych w regionie.

"Indywidualizacja nauczania w klasach I-III SP w Gminie Rymanów"

 

W Zespole Szkół Publicznych w Posadzie Górnej w roku szkolnym 2010/2011 oraz 2011/2012 realizowany był projekt w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Indywidualizacja nauczania w klasach I-III SP w Gminie Rymanów”. Projekt współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Na podstawie diagnozy zakwalifikowano 45 uczniów klas I-III do następujących rodzajów zajęć:

 • logopedyczne,
 • dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych,
 • dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce czytania i pisania, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji,
 • rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych,
 • rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem zainteresowań polonistycznych.

Czytaj więcej...

"Wyspiański - polski da Vinci"

Ogłoszenie roku 2007 Rokiem Stanisława Wyspiańskiego (upływa 100. rocznica śmierci polskiego wieszcza i malarza) zaowocowało ogłoszeniem konkursu na projekty grantowe w ramach programu "Wyspiański". Głównym wnioskodawcą został Gminny Ośrodek Kultury w Rymanowie (projekt nie adresowano do szkół publicznych), który do współpracy zaprosił ZSP w Posadzie Górnej ze względu na nowatorskie i nieszablonowe pomysły, śmiałe i twórcze oraz niemałe doświadczenie kadry pedagogicznej w pozyskiwaniu środków unijnych i od fundacji.

Głównym celem stworzonego projektu (którego realizacja rozpoczęła się z dniem 1 maja 2007 roku, a zakończyła z dniem 30 listopada 2007 roku) stało się upowszechnianie wiedzy o biografii, twórczości i recepcji dzieł Stanisława Wyspianskiego. Otrzymano środki w wysokości 20000 zł.

Stanisław Wyspiański, zwany polskim da Vinci ze względu na wszechstronne zainteresowania, jest postacią związaną z ziemią rymanowską. Wszak w uzdrowisku Rymanów przebywał na leczeniu dwukrotnie: w 1901 roku wraz z rodziną - pamiątką z tego pobytu pozostał liryk "Hej, las rymanowski za mgłą" oraz w 1903 roku - wtedy wedle przekazów miał na ścianie swego pokoju w willi "Leliwa" namalować fresk z motywem słoneczników). Dlatego Gminny Ośrodek Kultury w Rymanowie i ZSP w Posadzie Górnej niewątpliwie winny krzewić i popularyzować życie i twórczość wieszcza - poety i malarza, dramaturga i scenografa, ilustratora i reformatora teatru.

Czytaj więcej...