• Nasza szkoła

  Już od ponad stu lat istnienia szkoły pedagogom i uczniom towarzyszy myśl Owidiusza: „Gutta cavat lapidem non vi, sed saepe cadendo” („Kropla drąży skałę nie siłą, lecz ciągłym padaniem”). Jedynie ciężka praca jest receptą na sukces.

 • Wyjątkowe wycieczki

  Zwiedzamy nie tylko najbliższy nam Beskid Niski, ale również bywamy w Bieszczadach, Pieninach i Tatrach. Podziwiamy architekturę Krakowa, Wrocławia, Warszawy… Kształtujemy swe gusta estetyczne, słuchając koncertów w filharmonii, oglądając spektakle w teatrze i projekcje filmowe w kinie.

 • Chór Kantata

  Od 2005 roku działa chór Kantata, który swoimi występami uświetnia uroczystości szkolne i środowiskowe, wzbudzając podziw i aplauz widowni. Przynosi niewątpliwie chlubę naszej szkole.

 • Odkrywamy talenty

  W każdym uczniu, już od najmłodszych lat, odkrywamy i pielęgnujemy uzdolnienia artystyczne, matematyczne, sportowe i inne. Świadectwem naszej pracy są liczne sukcesy w konkursach, olimpiadach, festiwalach i zawodach sportowych.

 • Sukcesy sportowe

  Jesteśmy w czołówce najbardziej usportowionych szkół województwa podkarpackiego. Osiągamy znaczące sukcesy w różnych dyscyplinach: piłce ręcznej, koszykówce, biegach przełajowych…

 • Wysoki poziom nauczania

  Rzetelna i systematyczna praca pedagogów gwarantuje harmonijny i wszechstronny rozwój uczniów oraz otwiera im drzwi do najlepszych szkół ponadpodstawowych w regionie.

"By czas nie zaćmił i niepamięć"

W Zespole Szkół Publicznych w Posadzie Górnej w okresie od 1 października 2005 roku do 30 września 2006 roku realizowano projekt grantowy pn. "By czas nie zaćmił i niepamięć". Środki w wysokości 6000 zł pozyskano z Fundacji Wspomagania Wsi.

W ramach podprojektu "Adoptujemy zabytki" uczniowie wzięli udział w wycieczce krajoznawczej po okolicy, odkryli zapomniane kapliczki i krzyże przydrożne. W przeddzień Wszystkich Świętych wykonano pod kierunkiem opiekunów prace porządkowe na nieczynnej nekropolii łemkowskiej w Rymanowie Zdroju - Desznie. Złożono również na wszystkich ocalałych nagrobkach, zniszczonych przez czas i dziejowe zawieruchy, kwiaty i zapalono znicze. Udało się stworzyć folder o kapliczkach i krzyżach przydrożnych usytuowanych w Rymanowie Zdroju i w Posadzie Górnej. Zdjęcia opatrzono esencjonalnym a przy tym w pełni profesjonalnym komentarzem. Powstała widokówka Posady Górnej - pierwsza bodaj w historii, prezentująca ważniejsze obiekty kultu wsi, mające sporą wartość i historyczną, i sentymentalną dla miejscowej społeczności.

Czytaj więcej...

"Spolu v Europe"

Realizacja projektu ze środków Phare "Spolu v Europe" ("Razem w Europie") przez ZSP w Posadzie Górnej i ZS Kracunovce (Słowacja) było swoistym apogeum, trwającej nieprzerwanie od 1999 roku współpracy partnerskich gmin: Rymanów i Kracunovce. Obie szkoły to placówki wiejskie, o wysokim poziomie nauczania, posiadające zbliżoną bazę dydaktyczną oraz liczbę uczniów (ponad 400 w każdej z nich). Strona polska podjęła się wypracowania działań, mających na celu zbliżenie między narodami, stąd organizowano wymiany młodzieży. Słowacy, goszcząc u polskich rodzin, uczestniczyli w zajęciach lekcyjnych i pozaszkolnych, zwiedzili Rymanów, lokowany w XIV wieku przez księcia Władysława Opolczyka, dwa pobliskie kurorty Rymanów Zdrój, założony przez Potockich i Iwonicz Zdrój z jego najcenniejszymi zabytkami - Starym Pałacem, Domem Zdrojowym i Starymi Łazienkami. Byli w Bóbrce, Krośnie i nad Jeziorem Solińskim. W ramach rewizyty nauczyciele słowaccy służyli uczniom za przewodników po Bardejowskich Kupelach, Bardejowie, Preszowie, Świdniku czy Stropkowie.

Realizowany projekt "Spolu v Europe" (w roku szkolnym 2004/2005) zakładał ożywioną współpracę i uczniów, i nauczycieli, którzy kontaktowali się ze sobą nie tylko drogą tradycyjną (list, telefon), lecz także za pomocą komunikatorów internetowych. Wspólnie wypracowali wiele materiałów dydaktycznych, zwłaszcza z języków obcych.

Nie bez znaczenia pozostało poznanie kultury regionalnej. Służyć temu miały nie tylko zajęcia warsztatowe, polegające na nauce wyplatania koszyków z wikliny, wypalania gliny, śpiewu melodii szariskich… Cały cykl spotkań zamknęła wystawa rzemiosł dawnych i zapomnianych, otwarta przez komisarza - dyrektora szkoły w Kracunovcach Marię Gondżurową. Powiązano ją z degustacją potraw regionalnych. Wszystko to zaowocowało głębszym poznaniem kraju naszych południowych sąsiadów.

Czytaj więcej...

"Sapere aude"

Projekt "Sapere aude" ("Odważ się być mądrym") powstał przy współpracy I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Krośnie z Zespołem Szkół Publicznych - Gimnazjum im. Anny z Działyńskich Potockiej w Posadzie Górnej. Wnioskodawca otrzymał dotację w wysokości 20 000 zł na realizację działań w okresie od 1 października 2003 roku do 31 maja 2004 roku.

W projekcie uczestniczyło 18 nauczycieli oraz dyrektor gimnazjum Elżbieta Nadziakiewicz i wicedyrektor liceum Marta Staroń, będąca jednocześnie koordynatorem. Adresatami podjętych działań stali się uczniowie klas III gimnazjum (51 wychowanków), przygotowujący się do egzaminów gimnazjalnych. Po stronie liceum zaangażowanych zostało 20 uczniów z klas II.

Projekt przewidywał działania na kilku płaszczyznach. Na płaszczyźnie współpracy rad pedagogicznych nauczyciele licealni zaprezentowali realizowany w swej placówce program współpracy szkoły i domu rodzinnego. Spotkanie przybrało charakter warsztatów, podczas których uczono się, jak efektywnie prowadzić wywiadówki i pozyskiwać rodziców do współpracy. Jednakże najistotniejszym elementem współpracy stały się kontakty na poziomie uczniów obydwu szkół: wspólne wydawanie gazety, spektakl teatralny, wybory samorządowe w obydwu szkołach według wypracowanej ordynacji, wspólna "zielona szkoła", podczas której odbył się trening kompetencji przed egzaminem w parach licealista - gimnazjalista.

Czytaj więcej...