• Nasza szkoła

  Już od ponad stu lat istnienia szkoły pedagogom i uczniom towarzyszy myśl Owidiusza: „Gutta cavat lapidem non vi, sed saepe cadendo” („Kropla drąży skałę nie siłą, lecz ciągłym padaniem”). Jedynie ciężka praca jest receptą na sukces.

 • Wyjątkowe wycieczki

  Zwiedzamy nie tylko najbliższy nam Beskid Niski, ale również bywamy w Bieszczadach, Pieninach i Tatrach. Podziwiamy architekturę Krakowa, Wrocławia, Warszawy… Kształtujemy swe gusta estetyczne, słuchając koncertów w filharmonii, oglądając spektakle w teatrze i projekcje filmowe w kinie.

 • Chór Kantata

  Od 2005 roku działa chór Kantata, który swoimi występami uświetnia uroczystości szkolne i środowiskowe, wzbudzając podziw i aplauz widowni. Przynosi niewątpliwie chlubę naszej szkole.

 • Odkrywamy talenty

  W każdym uczniu, już od najmłodszych lat, odkrywamy i pielęgnujemy uzdolnienia artystyczne, matematyczne, sportowe i inne. Świadectwem naszej pracy są liczne sukcesy w konkursach, olimpiadach, festiwalach i zawodach sportowych.

 • Sukcesy sportowe

  Jesteśmy w czołówce najbardziej usportowionych szkół województwa podkarpackiego. Osiągamy znaczące sukcesy w różnych dyscyplinach: piłce ręcznej, koszykówce, biegach przełajowych…

 • Wysoki poziom nauczania

  Rzetelna i systematyczna praca pedagogów gwarantuje harmonijny i wszechstronny rozwój uczniów oraz otwiera im drzwi do najlepszych szkół ponadgimnazjalnych w regionie.

 

Niech czas Świąt Bożego Narodzenia
 będzie pełen atmosfery radości,
wytchnienia i zatrzymania od codziennego pędu.
Życzymy, by Św. Mikołaj przyniósł Wam i nam wszystkim
 najpiękniejszy prezent - dużo miłości!
Życzymy wszystkim Rodzicom i ich Dzieciom
wszystkiego najlepszego.
Wesołych Świąt!

 

                  Prezydium Rady Rodziców w Posadzie Górnej.

„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest;
nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi”.

Jan Paweł II

PODZIĘKOWANIE

Rada Rodziców przy Zespole Szkół Publicznych w Posadzie Górnej
serdecznie dziękuje Rodzicom
za udział i zaangażowanie w organizację „Dnia Słodkości” w dniu 04.12.2018 r.

 

Przewodnicząca Rady Rodziców
Beata Dworzańska

W dniu 13.11.2018 r. odbyło się zebranie trójek klasowych. Na spotkaniu zostały poruszane kwestie organizacji „Dnia Słodkości”. Na liście wpisały się osoby chętne do upieczenia ciast i udzielenia na kiermaszu.
W dalszej części została podjęta decyzja co to organizacji „Mikołajek”. Decyzją Rady Rodziców było zakupienie słodyczy dla każdego ucznia oraz zapłacenie grupy konstrukcyjnej ,,Niepodległość”.

W dniu 31.10.2018 r. odbyło się zebranie Rady Rodziców. Na zebraniu poruszone zostały sprawy dotyczące utworzenia subkonta na którym gromadzone byłyby środki Rady Rodziców. Rada upoważniła pana dyrektora do jej reprezentowania w tej sprawie w urzędzie gminy Rymanów. Rada Rodziców przyznała dofinansowanie do teatrzyku. Poruszone zostały kwestie organizacji „Zabawy Andrzejkowej” dla uczniów. Ustalono zorganizowanie „Dnia Słodkości” w dniu 04.12.2018 r. uzyskany dochód przeznaczony zostanie na działalność Rady Rodziców. W tym celu zorganizowane zostanie zebranie trójek klasowych w dniu 13.11.2018 r., na którym zaplanowane zostaną szczegółowe działania.

W dniu 25.09.2018 r. odbyło się spotkanie Rady Rodziców Zespołu Szkół Publicznych w Posadzie Górnej. Na spotkaniu został ustalony tryb pracy rady rodziców, oraz zadania do realizacji w roku szkolnym 2018/2019. Ustalono kwotę dobrowolnej składki na radę rodziców, która będzie wynosiła 60 zł na dziecko, czyli 6 zł miesięcznie. Kwotę tę będzie można wpłacać u wychowawców klas w terminie do 30 listopada 2018 r. Jednocześnie rada zwraca się z prośbą do wszystkich rodziców o aktywny udział w życiu szkoły.

Serdecznie zapraszamy.

W dniu 20.09.2018 r. odbyło się zebranie trójek klasowych, w którym wzięło udział 29 osób. Spotkanie otworzyła i prowadziła Przewodnicząca Rady Rodziców w roku szkolnym 2017/2018 pani Beata Dworzańska. Przedstawiła działania Rady Rodziców, które miały miejsce w roku poprzednim oraz przedstawiła działania i cele, które będą stały przed nowym Zarządem Rady Rodziców. Po zgłoszeniu kandydatów przeprowadzone zostały wybory w wyniku których wybrany został nowy zarząd w składzie:

 1. Beata Dworzańska - Przewodniczący Rady Rodziców
 2. Tomasz Rajnik - Zastępca przewodniczącego
 3. Grzegorz Wiśniowski -Sekretarz
 4. Anna Bulik - Skarbnik
 5. Anna Mazurek - Członek
 6. Elżbieta Kasperkowicz - Członek
 7. Małgorzata Hanus- Kuszel - Członek

Przewodnicząca Rady Rodziców
Beata Dworzańska