W dniu 25.09.2018 r. odbyło się spotkanie Rady Rodziców Zespołu Szkół Publicznych w Posadzie Górnej. Na spotkaniu został ustalony tryb pracy rady rodziców, oraz zadania do realizacji w roku szkolnym 2018/2019. Ustalono kwotę dobrowolnej składki na radę rodziców, która będzie wynosiła 60 zł na dziecko, czyli 6 zł miesięcznie. Kwotę tę będzie można wpłacać u wychowawców klas w terminie do 30 listopada 2018 r. Jednocześnie rada zwraca się z prośbą do wszystkich rodziców o aktywny udział w życiu szkoły.

Serdecznie zapraszamy.