Świetlica szkolna

Świetlica szkolna obejmuje opieką dzieci ze szkoły podstawowej. Przyjmowani są do niej uczniowie na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców. W trosce o ich bezpieczeństwo rodzice zobowiązują się do wyrażania pisemnej zgody na samodzielny powrót dziecka do domu oraz jego odbiór przez inne, upoważnione do tego osoby. Świetlica dysponuje różnorodną bazą dydaktyczną w postaci: zabawek, gier edukacyjnych, TV z DVD oraz materiałami do zabawy kreatywnej. Działa także punkt dożywiania dzieci, w którym za niewielką odpłatnością mogą one zjeść ciepły posiłek.

W świetlicy organizowane są:

Dzieci uczęszczające do świetlicy biorą czynny udział w imprezach i uroczystościach organizowanych w szkole zgodnie z kalendarzem imprez.


Godziny pracy wychowawców w świetlicy szkolnej w roku szkolnym 2018/2019

Dzień tygodnia Godzina, imię i nazwisko nauczyciela  
Poniedziałek

6.30-7.45 Monika Rygiel

11.35-13.00 Ewa Barańska
13.00-13.30 Monika Rygiel
13.30-15.30 Jolanta Pietruszka

Wtorek

6.30-7.50 Ewa Barańska

11.35-15.30 Ewa Barańska

Środa

6.30-7.50 Ewa Barańska

11.35-15.30 Ewa Barańska

Czwartek

6.30-7.45 Ewa Barańska

12.35-13.00 Jolanta Pietruszka
13.00-15.30 Monika Rygiel

Piątek

6.30-7.45 Monika Rygiel

12.35-13.10 Jolanta Pietruszka
13.10-14.00 Ewa Barańska
14.00-15.30 Monika Rygiel