Nasza zerówka

„Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat”.
Janusz Korczak


W naszej szkole do "zerówki" zapisywane są dzieci 5- i 6-letnie, ale przyjmujemy też dzieci młodsze, 4-letnie.
W najmłodszej grupie wiekowej wiele uwagi poświęca się na zgodne współżycie w zespole i kulturalne zachowywanie się. Dzieci zdobywają wiedzę z różnych dziedzin, m.in. bezpieczeństwa na drodze, zjawisk związanych z porami roku, poznają inne kultury, życie roślin i zwierząt itp.

Uczniowie z "zerówki" biorą udział w wielu konkursach organizowanych przez placówki z terenu naszego województwa, jak i konkursach organizowanych przez naszą szkołę.


Zajęcia prowadzone są różnymi metodami, aktywizującymi myślenie dzieci, które korzystają z ciekawych gier dydaktycznych, pomocy, uczą się nowych technik plastycznych.

Oprócz swojej sali dzieci mają do dyspozycji salę zabaw, wyposażoną m.in. w basen wypełniony piłeczkami. Stosując się do znanej sentencji „W zdrowym ciele zdrowy duch”, dzieci korzystają ze świeżego powietrza, spacerują lub bawią się na placu zabaw obok szkoły.Co roku organizowanych jest wiele wycieczek bliższych i dalszych, m.in. do hodowli kóz, dzików, koni, do parku, izby regionalnej, do straży pożarnej, biblioteki, ośrodka zdrowia itp. W miesiącu maju wyjeżdżamy na całodniową wycieczkę w okolice Krosna lub Sanoka. Nie jeździmy w dalsze zakątki, ponieważ dzieci nie wiedzą, jakie uroki kryją najbliższe miejscowości i chcemy je z nimi zapoznać (Muzeum Lamp Naftowych w Krośnie, Skansen w Sanoku itp.). Szkoła organizuje także wyjścia lub wyjazdy do kina, na spektakle teatralne czy rewię na lodzie. Naszą maksymą jest powszechnie znane twierdzenie: „Cudze chwalicie, swego nie znacie”.


Wiele radości daje dzieciom organizacja i udział w imprezach okolicznościowych, tj. Dzień Seniora, Dzień Rodzica, zakończenie roku szkolnego. Każda uroczystość jest fotografowana, a uchwycone talenty dzieci można obejrzeć na naszej szkolnej tronie internetowej.

Ponadto istnieje także możliwość skorzystania ze świetlicy szkolnej, która funkcjonuje w godz. 6:30-15:30, a w stołówce szkolnej można zjeść smaczne, domowe obiady.Gdy boli „paluszek lub główka”, dzieci udają się do higienistki szkolnej, która zawsze nam pomoże. Nasi wychowankowie uczęszczający do zerówki przy szkole (w odróżnieniu do przedszkola) już od najmłodszych lat mają kontakt ze starszymi kolegami, nauczycielami, dzięki czemu bez większego stresu rozpoczynają naukę w klasie 1.