• Nasza szkoła

  Już od ponad stu lat istnienia szkoły pedagogom i uczniom towarzyszy myśl Owidiusza: „Gutta cavat lapidem non vi, sed saepe cadendo” („Kropla drąży skałę nie siłą, lecz ciągłym padaniem”). Jedynie ciężka praca jest receptą na sukces.

 • Wyjątkowe wycieczki

  Zwiedzamy nie tylko najbliższy nam Beskid Niski, ale również bywamy w Bieszczadach, Pieninach i Tatrach. Podziwiamy architekturę Krakowa, Wrocławia, Warszawy… Kształtujemy swe gusta estetyczne, słuchając koncertów w filharmonii, oglądając spektakle w teatrze i projekcje filmowe w kinie.

 • Chór Kantata

  Od 2005 roku działa chór Kantata, który swoimi występami uświetnia uroczystości szkolne i środowiskowe, wzbudzając podziw i aplauz widowni. Przynosi niewątpliwie chlubę naszej szkole.

 • Odkrywamy talenty

  W każdym uczniu, już od najmłodszych lat, odkrywamy i pielęgnujemy uzdolnienia artystyczne, matematyczne, sportowe i inne. Świadectwem naszej pracy są liczne sukcesy w konkursach, olimpiadach, festiwalach i zawodach sportowych.

 • Sukcesy sportowe

  Jesteśmy w czołówce najbardziej usportowionych szkół województwa podkarpackiego. Osiągamy znaczące sukcesy w różnych dyscyplinach: piłce ręcznej, koszykówce, biegach przełajowych…

 • Wysoki poziom nauczania

  Rzetelna i systematyczna praca pedagogów gwarantuje harmonijny i wszechstronny rozwój uczniów oraz otwiera im drzwi do najlepszych szkół ponadpodstawowych w regionie.

Uroczystość pożegnania klas ósmych pn. „Bogaty jest taki człowiek, dla którego świat jest nieustannym odkrywaniem”

„I gdybyś nawet nie mógł sprostać światu
Co zmienia się i zmienia,
To nic się nie martw, taki już zostań,
Ty nie wyrastaj z marzenia”.

Joanna Kulmowa

W dniu 26 czerwca 2020 roku, przy zachowaniu wszelkich przepisów sanitarnych, w gmachu Szkoły Podstawowej w Posadzie Górnej odbyła się podniosła uroczystość pożegnania absolwentów z udziałem ich rodziców oraz grona pedagogicznego. Gospodarzem spotkania był Pan dyrektor Piotr Cisek, który powitał wszystkich zebranych. Podziękował za lata intensywnej pracy, zwłaszcza w ostatnim okresie edukacji zdalnej. Zwrócił uwagę na fakt, że nauczyciele dobrze przygotowali wychowanków do dalszego etapu kształcenia. Dyrektor wyróżnił uczniów, którzy swymi sukcesami naukowymi, artystycznymi i sportowymi rozsławiali imię szkoły. Przyznano im Medal „Sapere aude” im. Anny z Działyńskich Potockiej.

Czytaj więcej...

Gabriela Smerecka zdobywczynią nagrody przyznanej przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty za wybitny wynik uzyskany w Konkursie Języka Polskiego

„Kto mi dał skrzydła, kto mię odział pióry
I tak wysoko postawił, że z góry
Wszystek świat widzę, a sam, jako trzeba,
Tykam się nieba?”

Jan Kochanowski

W dniu 25 czerwca 2020 roku Gabriela Smerecka, uczennica klasy 8b, laureatka tegorocznej edycji Konkursu Języka Polskiego, otrzymała z rąk Pani Lucyny Opoń, kierownik Oddziału Jakości i Zarządzania Edukacją Podkarpackiego Kuratorium Oświaty w Rzeszowie Oddział w Krośnie, statuetkę za wybitny wynik uzyskany w konkursie przedmiotowym. Spotkanie ze względu na panującą pandemię wirusa COVID-19 przebiegło w kameralnym gronie z udziałem Pana dyrektora Piotra Ciska, Pani wicedyrektor Agnieszki Szul oraz Pana Waldemara Kilara – opiekuna naukowego uczennicy. Po odczytaniu listu intencyjnego Pani Małgorzaty Rauch, Podkarpackiego Kuratora Oświaty, wychowance złożono najszczersze gratulacje.

Czytaj więcej...

Ogłoszenie

Dyrekcja ZSP w Posadzie Górnej zaprasza uczniów na zakończenie roku szkolnego 2019/2020.
Msza święta odbędzie się 26 czerwca br. o godzinie 8.00 w kościele w Rymanowie Zdroju. Następnie, uczniowie odbiorą świadectwa w szkole według następującego harmonogramu:

 • 9.30 – 10.00 – oddział przedszkolny i klasy pierwsze,
 • 10.00 – 10.30 – klasy drugie,
 • 10.30 – 11.00 – klasy trzecie,
 • 11.00 – 11.15 – klasa czwarta,
 • 11.15 – 11.45 – klasy piąte,
 • 11.45 – 12.15 – klasy szóste,
 • 12.15 – 12.45 – klasy siódme,
 • 17.00 – klasy ósme.

Egzamin ósmoklasisty z języka obcego

Dnia 18 czerwca 2020 r. we czwartek w szkołach podstawowych w całej Polsce odbył się egzamin ósmoklasisty 2020 z języka obcego nowożytnego. Najwięcej ósmoklasistów, bo aż 332,9 tys. (95,7%) przystąpiło do egzaminu z języka angielskiego. Drugim najczęściej wybieranym językiem był język niemiecki. Do egzaminu z tego języka przystąpiło 3,8% uczniów VIII klasy szkoły podstawowej. Do egzaminu z pozostałych języków obcych (tj. francuskiego, hiszpańskiego, rosyjskiego i włoskiego) przystąpiło łącznie 0,5% ósmoklasistów. We czwartek – 18 czerwca 37 uczniów Zespołu Szkół Publicznych w Posadzie Górnej przystąpiło do egzaminu ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego. Wszyscy uczniowie wybrali język angielski.

Czytaj więcej...

Egzamin z matematyki

„Matematyka jest produktem myśli ludzkiej, niezależnej od doświadczenia,
jednak wspaniale pasuje do świata realnego i tak świetnie go tłumaczy”.

Albert Einstein

Dnia 17 czerwca 2020 roku 36 ósmoklasistów z naszej szkoły przystąpiło do egzaminu z matematyki. Jan Telega - uczeń klasy 8b, jako laureat Konkursu z Matematyki zorganizowanego przez Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, został zwolniony z tej części egzaminu.
Arkusz standardowy zawierał 21 zadań. Za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań można uzyskać maksymalnie 30 punktów, w tym 15 punktów (50%) za rozwiązanie zadań zamkniętych oraz 15 punktów (50%) za rozwiązanie zadań otwartych.

Czytaj więcej...