Żywa lekcja historii

„Marsz, marsz Dąbrowski
z ziemi włoskiej do Polski…”

Józef Wybicki

W piątkowe przedpołudnie, 7 grudnia 2018 roku, naszą szkołę odwiedzili członkowie lubelskiej grupy rekonstrukcyjnej „Rekonstrukto”. Temat wiodący spotkania brzmiał: „Ku Niepodległej”.
Historia ożywiona w wyniku inscenizacji pozwala lepiej poznać okoliczności, pokazać przyczyny i skutki wydarzeń. Uczniowie mieli okazję przypomnieć sobie jak potężna była niegdyś Rzeczpospolita nim doszło do rozbiorów. Chętnie odpowiadali na pytania dotyczące dat rozbiorów, państw uczestniczących i okoliczności towarzyszących wydarzeniom.
Czy Polacy mogli wybić się na niepodległość? Pewnie wielu zadawało sobie to pytanie przyglądając się kolejnym zrywom powstańczym.

W drugiej części spotkania uczniowie mieli niecodzienną okazję by dotknąć broń, przymierzyć mundur powstańczy, czy czapkę rogatywkę. Autentyczna kosa przekuta na sztorc, karabin skałkowy, muszkiet, to niektóre z elementów ekspozycji, którymi zachwycały się dzieci.
Odbyły się dwie prezentacje: dla uczniów klas 0-4 SP oraz dla klas 5-8 SP i III Gimnazjum. Całość występu sponsorowała Rada Rodziców, był to więc dla społeczności szkolnej prawdziwy prezent mikołajkowy. Bardzo dziękujemy za ten gest.