3. miejsce Amelii Malinowskiej w Powiatowym Konkursie Plastycznym „Zapobiegamy pożarom”

W dniu 10 grudnia 2018 roku w siedzibie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie nastąpiło ogłoszone wyników eliminacji powiatowych Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego pod hasłem „Zapobiegajmy pożarom”. Konkurs adresowany był do dzieci i młodzieży z oddziałów przedszkolnych, szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Głównym jego celem było zainteresowanie uczniów ochroną przeciwpożarową oraz rozwój uzdolnień plastycznych. W eliminacjach powiatowych oceniono 62 prace wyłonione w drodze eliminacji gminnych. Jury w składzie: przewodniczący – Krzysztof Brynecki – artysta malarz, absolwent Instytutu Sztuk Pięknych Uniwersytetu w Rzeszowie w pracowni profesora Tadeusza Wiktora, sekretarz – dh Józef Tucki, wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Krośnie, członek – dh Jan Kilar, prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Krośnie wyłoniło 17 laureatów.

Duży sukces odniosła uczennica klasy 3a edukacji wczesnoszkolnej naszej szkoły – Amelia Malinowska, która zdobyła 3. miejsce w powiecie. Jej praca weźmie udział w eliminacjach wojewódzkich konkursu.
Wszyscy wyróżnieni otrzymali nagrody i dyplomy z rąk Pani Agnieszki Prugar – inspektora w Wydziale Oświaty w Starostwie Powiatowym, bryg. Piotra Szubra – naczelnika Wydziału Organizacji Kadrowej KM PSP w Krośnie oraz Jana Kilara – prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP.
Gratulujemy Amelce.
Laureatka pracowała pod kierunkiem Urszuli Koźmy.