Konkurs Literacki „Śladami polskich pisarzy i poetów” rozstrzygnięty!

„Książki nie dają odpowiedzi, nawet te najmądrzejsze, ale pomagają stawiać pytania”.

Dorota Terakowska

W dniu 7 lutego 2019 roku w gościnnych progach Zespołu Szkół Publicznych w Posadzie Górnej zorganizowano Gminny Konkurs Literacki „Śladami polskich pisarzy i poetów”, którego tegoroczna edycja przebiegła pod hasłem „W kręgu twórczości Doroty Terakowskiej”. W zmaganiach wzięło udział aż 27 młodych miłośników prozy autorki tak znakomitych dzieł jak: „Babci Brygidy szalona podróż po Krakowie”, „Władca Lewawu”, „W krainie kota”, „Samotność bogów”, „Poczwarka”, „Ono”.
Konkurs Literacki od lat cieszy się niemałym prestiżem w środowiskach szkolnych, czego wyrazem jest nie tylko liczny udział uczniów ze szkół, ale także wysoki poziom wiedzy prezentowany przez uczestników.

W tegorocznej edycji w konkursowe szranki stanęli uczniowie z: Posady Górnej, Rymanowa, Królika Polskiego, Wróblika Szlacheckiego, Milczy oraz Sieniawy. Główną ideą literackich zmagań było m.in. rozbudzenie zamiłowania do czytania i wdrażanie do samokształcenia.
Pan dyrektor Piotr Cisek, otwierając konkurs, zwrócił uwagę na fakt, że słowo pisane ma wielką moc oddziaływania na odbiorcę, że literatura, w myśl powszechnie znanego sloganu, uczy, bawi i wychowuje. Czytanie dzieł poszerza nie tylko horyzonty myślowe, ale także kształtuje empatię. W swym okolicznościowym wystąpieniu odniósł się do biografii pisarki, której twórczość inspiruje i skłania do refleksji, staje się dla czytelnika życiowym drogowskazem. Wszystkim uczestnikom życzył połamania piór.
Następnie przyszedł czas na rozwiązanie testu wiedzy, na który złożyły się pytania dotyczące nie tylko życiorysu Doroty Terakowskiej, ale także znajomości jej książek („Władca Lewawu”, „Córka czarownic”, „Poczwarka”, „Tam, gdzie spadają anioły”). Po ocenie wszystkich prac zapadł werdykt. Laureatami 1. miejsca zostały: Paulina Habrat, Aleksandra Schrepfer (SP we Wróbliku Szlacheckim) oraz Julia Hanus (ZSP w Rymanowie). Miejsce 2. ex aequo zajęły Gabriela Smerecka (ZSP w Posadzie Górnej) i Katarzyna Wojtaszko (ZSP w Milczy). Natomiast 3. lokatę wywalczyli: Patrycja Sieńko (ZSP w Rymanowie) i Bartosz Kaszubski (SP we Wróbliku Szlacheckim). Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy i nagrody książkowe ufundowane przez Pana Wojciecha Farbańca – burmistrza gminy Rymanów. Swą obecnością zaszczycił organizatorów Pan wiceburmistrz Grzegorz Wołczański, który pogratulował uczniom dużej wiedzy, a organizatorom wspaniałego pomysłu promowania literatury ojczystej. Na zakończenie Pan dyrektor wręczył opiekunom merytorycznym uczniów okazjonalne listy gratulacyjne. Podziękował za rozbudzanie u uczniów pasji poznawczej. Jednocześnie życzył entuzjazmu w wypełnianiu szlachetnej misji kształtowania umysłów i charakterów młodego pokolenia Polaków.
Gminny Konkurs Literacki „Śladami polskich pisarzy i poetów” zorganizowali nauczyciele ZSP w Posadzie Górnej: Pani Alicja Kabiesz i Pan Waldemar Kilar. Uczniowie pracowali pod kierunkiem nauczycieli języka polskiego: Pani Agnieszki Rygiel i Pani Anny Pelczarskiej – Wątor (SP w Króliku Polskim), Pani Dominiki Góry – Rygiel (ZSP w Rymanowie), Pani Katarzyny Jabłońskiej i Pani Aldony Konieczny (SP we Wróbliku Szlacheckim), Pani Matyldy Wojtuń (ZSP w Milczy), Pani Haliny Chmielewskiej i Pani Sabiny Zięby (SP w Sieniawie).
Do zobaczenia za rok!