Ogłoszenie

Szanowni Rodzice!

Informuję, że od dnia 24 kwietnia 2019 roku zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w Zespole Szkół Publicznych w Posadzie Górnej odbywają się zgodnie z planem.

Dyrektor
Piotr Cisek