• Nasza szkoła

  Już od ponad stu lat istnienia szkoły pedagogom i uczniom towarzyszy myśl Owidiusza: „Gutta cavat lapidem non vi, sed saepe cadendo” („Kropla drąży skałę nie siłą, lecz ciągłym padaniem”). Jedynie ciężka praca jest receptą na sukces.

 • Wyjątkowe wycieczki

  Zwiedzamy nie tylko najbliższy nam Beskid Niski, ale również bywamy w Bieszczadach, Pieninach i Tatrach. Podziwiamy architekturę Krakowa, Wrocławia, Warszawy… Kształtujemy swe gusta estetyczne, słuchając koncertów w filharmonii, oglądając spektakle w teatrze i projekcje filmowe w kinie.

 • Chór Kantata

  Od 2005 roku działa chór Kantata, który swoimi występami uświetnia uroczystości szkolne i środowiskowe, wzbudzając podziw i aplauz widowni. Przynosi niewątpliwie chlubę naszej szkole.

 • Odkrywamy talenty

  W każdym uczniu, już od najmłodszych lat, odkrywamy i pielęgnujemy uzdolnienia artystyczne, matematyczne, sportowe i inne. Świadectwem naszej pracy są liczne sukcesy w konkursach, olimpiadach, festiwalach i zawodach sportowych.

 • Sukcesy sportowe

  Jesteśmy w czołówce najbardziej usportowionych szkół województwa podkarpackiego. Osiągamy znaczące sukcesy w różnych dyscyplinach: piłce ręcznej, koszykówce, biegach przełajowych…

 • Wysoki poziom nauczania

  Rzetelna i systematyczna praca pedagogów gwarantuje harmonijny i wszechstronny rozwój uczniów oraz otwiera im drzwi do najlepszych szkół ponadpodstawowych w regionie.

Szkoła Podstawowa w Posadzie Górnej organizatorem gminnych obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych

„Być wolnym... to nic, ale odzyskać wolność – to niebo”.

Johann Gottlieb Fichte

W dniu 4 marca 2022 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Rymanowie zorganizowano z niezwykłym rozmachem galę finałową podsumowującą czwartą edycję Wojewódzkiego Konkursu Literackiego „Wolność jest w nas. Ku pamięci żołnierzy wyklętych”. Uroczystość jako konferansjer prowadził Pan Krzysztof Ziemiec – dziennikarz i prezenter telewizyjny związany z TVP oraz radiem RMF FM. W gronie zaproszonych gości znaleźli się: Jego Ekscelencja Adam Szal – Metropolita Przemyski, Pani Małgorzata Rauch – Podkarpacki Kurator Oświaty, Pan Piotr Pilch – Wicewojewoda Podkarpacki, Pan Jacek Magdoń – Radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego, Pan Wojciech Farbaniec – Burmistrz Gminy Rymanów, Pan Andrzej Pitrus – Przewodniczący Rady Miejskiej w Rymanowie, Pan Krzysztof Buczek – Radny Rady Miejskiej w Rymanowie, Pan Czesław Szajna – Radny i Prezes Stowarzyszenia „Nasz Rymanów”, Pan Jan Tomkiewicz – Radny Rady Miejskiej w Rymanowie, Pan Jan Bałuka – Przewodniczący Regionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Krośnie, ks. Marek Zajdel – Proboszcz Parafii Rymanów-Zdrój, ks. Grzegorz Polasz – Proboszcz Parafii Rymanów, Pani Monika Rygiel – Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Rymanowie, Pani Danuta Litarowicz – wieloletnia Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Rymanowie, Pani Bożena Niemczyk – Dyrektor Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół w Rymanowie.

Ponadto w uroczystości wzięli udział wszyscy dyrektorzy szkół podstawowych położonych na terenie gminy Rymanów oraz grono pedagogiczne ZSP w Posadzie Górnej. Głównymi bohaterami spotkania byli laureaci IV Wojewódzkiego Konkursu Literackiego „Wolność jest w nas”.
W swym okolicznościowym przemówieniu gospodarz spotkania, Pan Piotr Cisek, powiedział, że naszym moralnym obowiązkiem jest kultywować pamięć o żołnierzach wyklętych, których przez całe dziesięciolecia starano się wymazać ze świadomości zbiorowej Polaków. Nawiązał do aktualnych wydarzeń politycznych, porównując heroiczną walkę Ukraińców z kremlowskim agresorem, toczoną na oczach całego świata. O ile jednak walki z polskim podziemiem niepodległościowym nie widziała demokratyczna Europa, o tyle Zachód dziś pomaga naszym walczącym sąsiadom z rosyjskim imperializmem. Dyrektor zaprosił wszystkich zebranych do obejrzenia montażu poetycko – muzycznego „Wolność jest w nas” w wykonaniu uczniów z ZSP w Posadzie Górnej.
Młodzież w esencjonalnej i różnorodnej formie – pieśnią, muzyką, wierszem i tańcem – przybliżyła publiczności sylwetki charyzmatycznych duchownych obrządku katolickiego, którzy słowem oraz czynem przeciwstawiali się sowietyzacji Polski. To m.in. kardynał Stefan Wyszyński, bp Antoni Baraniak, Stefan Niedzielak, Stanisław Domański, Rudolf Marszałek, Jan Stępień, Władysław Findysz byli represjonowani i inwigilowani. Niektórzy, broniąc fundamentalnych wartości chrześcijańskich i patriotycznych, oddali życie za ojczyznę. Interesujący przekaz młodych artystów został nagrodzony burzą braw.
Pan dr Krzysztof Buczek wygłosił referat „W służbie Boga i ojczyzny”. W swym ciekawym wystąpieniu podkreślił, jak ważną rolę w życiu żołnierzy niezłomnych odgrywała wiara. Z cytowanych przez niego wybranych fragmentów listów partyzantów, ukrywających się w lasach bądź więzionych przez okupanta, wyłonił się obraz ludzi zdeterminowanych, słusznych swych decyzji, walczących w imię prawdy, ale przede wszystkich głęboko religijnych. Kapłani niezłomni odegrali niepoślednią rolę w kształtowaniu ich postaw życiowych, pełniąc posługę sakramentalną w szeregach walczących i wspierając duchowo. Prelegent przypomniał, co szczególne cenne, sylwetki kapłanów związanych z rymanowską ziemią. Bez wątpienia cichym bohaterem Polski walczącej okazał się urodzony w Posadzie Górnej ks. Paweł Komborski, aresztowany przez bezpiekę za przynależność do Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”, wielokrotnie torturowany psychicznie i fizycznie. Pozostawał pod specjalnym nadzorem służb nawet wtedy, gdy wyszedł na wolność. Słuchacze poznali koleje życia ks. Franciszka Mroza, wieloletniego proboszcza w Rymanowie, który święcenia kapłańskie przyjął w czasach stalinowskiego terroru, gdy biskupi nie mogli zatrudniać młodych księży bez zgody władz państwowych. Niezwykłą charyzmą wyróżniał się urodzony w Rymanowie ks. Wojciech Lorenc, który jako proboszcz parafii w Tryńczy k. Przeworska współpracował z polskim podziemiem niepodległościowym. Jego proces, relacjonowany przez media, miał na celu obniżenie prestiżu Kościoła i podkopanie autorytetu duchowieństwa wśród wiernych. Przykładów niezłomnych kapłanów było więcej. Wykład był ważną lekcją przez lata przemilczanej historii Polski i spotkał się z żywym zainteresowaniem gości, w tym młodzieży szkolnej.
W dalszej części spotkania głos zabrała Pani Dominika Góra – Rygiel – przewodnicząca Komisji Konkursowej, która wraz z Paniami Krystyną Wojtoń oraz Dorotą Patejko dokonała oceny 88 prac konkursowych z 43 szkół podstawowych z województwa podkarpackiego. Konkurs, objęty honorowym patronatem m.in. przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty i Metropolitę Przemyskiego, cieszył się ogromnym zainteresowaniem. Przyznano 11 nagród dla początkujących poetów oraz 11 nagród dla adeptów sztuki prozatorskiej. Jury oceniło prace odrębnie dla poezji i prozy. Spod piór laureatów wyszły dzieła skłaniające do głębszej refleksji na temat urody świata i kondycji człowieka w konfrontacji dyktaturą władzy. Wypowiedzi liryczne i epickie zachwyciły jurorów dojrzałością stwierdzeń i mądrym przesłaniem. Przewodnicząca Jury, zwracając się do laureatów, powiedziała: „Dzięki Waszemu zainteresowaniu przemilczanym powojennym czasem, dzięki upamiętnieniu sylwetek niezłomnych kapłanów w Waszych szkołach i domach mieszka historia. W pracach podkreślaliście bohaterstwo kapłanów, ich wysiłek i niezłomność – zadbaliście więc o to, co najważniejsze – o pamięć. Jesteście bardzo młodzi, ale dumą napawa nas fakt, że jesteście świadomi, że tylko nasza pamięć o tych niezłomnych ludziach ocali ich od zapomnienia. Pisząc prace konkursowe, włączyliście się w proces upamiętniania przeszłości, co w dzisiejszych trudnych czasach jest taką cenną wartością”.
W końcu nastąpił długo oczekiwany moment wręczenia nagród i dyplomów. Dokonali tego honorowi patroni. Oto zestawienie nagrodzonych uczniów:

Miejsce

Imię i nazwisko uczestnika

Nazwa szkoły

Imię i nazwisko opiekuna merytorycznego

Kategoria: poezja

I

Anna Adamczyk

Szkoła Podstawowa nr 9
w Stalowej Woli

Joanna Szarama

I

Gabriela Fitoł

Szkoła Podstawowa
w Czarnej Sędziszowskiej

Dorota Jarząb

I

Milena Kaczor

Szkoła Podstawowa
w Bziance

Magdalena Kwiatkowska

II

Julia Sechman

Szkoła Podstawowa
w Miejscu Piastowym

ks. Piotr Sękowski CSMA

II

Gabriel Kwaśniak

Szkoła Podstawowa
w Zarzeczu

Barbara Zięba

II

Aleksandra Szal

Szkoła Podstawowa
w Rogóżnie

Barbara Kiełb

III

Nikola Buksa

Szkoła Podstawowa
w Tuligłowach

Mirosława Pająk

III

Janina Burkat

Szkoła Podstawowa
w Dobryninie

Beata Mazur

III

Marta Słomba

Szkoła Podstawowa
w Przecławiu

Aneta Pamuła

wyróżnienie honorowe

Marta Górecka

Szkoła Podstawowa
w Lubatowej

Barbara Winiarska

wyróżnienie honorowe

Julia Kościńska

Szkoła Podstawowa
w Żurawiczkach

Iwona Węglowska

Kategoria: proza

I

Gabriela Hajduk

Szkoła Podstawowa
w Zarzeczu

Barbara Zięba

I

Gabriel Kwaśniak

Szkoła Podstawowa
w Zarzeczu

Barbara Zięba

I

Bartosz Węgrzyn

Szkoła Podstawowa nr 3
w Krośnie

Honorata Żychowska

II

Kacper Kalinowski

Szkoła Podstawowa Sióstr Nazaretanek w Rzeszowie

Katarzyna Pliś

II

Patryk Rij

Szkoła Podstawowa
w Posadzie Górnej

Waldemar Kilar

II

Maja Wietecha

Szkoła Podstawowa
we Wróbliku Szlacheckim

Aldona Konieczna

III

Aleksandra Strzępek

Szkoła Podstawowa
w Gliniku

Lucyna Woźny

III

Maja Wawrzkowicz

Szkoła Podstawowa
w Rymanowie

Beata Miszczyk

III

Lidia Żywiec

Szkoła Podstawowa
w Komborni

Mariola Frydrych

wyróżnienie honorowe

Jagoda Hawaj

Szkoła Podstawowa
w Wietrznie

Elżbieta Giemza

wyróżnienie honorowe

Jakub Szul

Szkoła Podstawowa
w Posadzie Górnej

Waldemar Kilar

Mądre słowo do młodzieży skierował Metropolita Przemyski Adam Szal, podkreślając, że Kościół w swej tysiącletniej historii był opoką polskości, a księża w ostatnim stuleciu mordowani przez okupanta niemieckiego i sowieckiego ze względu na narodowość i z nienawiści do wiary katolickiej. Pani Małgorzata Rauch, dziękując za zaproszenie, zwróciła uwagę, jak ważną rolę we współczesnej polskiej szkole odgrywa wychowanie ku wartościom. Przywołała sylwetkę błogosławionej Natalii Tułasiewicz, nauczycielki i poetki straconej w Auschwitz, zabranej do gazu podczas ostatniej selekcji. Wyraziła nadzieję, że ta entuzjastka słowa i czynu, chłonna wiedzy, świata, ludzi, przejęta ideą apostolstwa ludzi świeckich w zachwycie nad dziełem stworzenia i w radości życia, zostanie Patronem Nauczycieli. Pan Piotr Pilch, Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego, pogratulował organizatorom wspaniałego pomysłu zorganizowania konkursu, a wszystkim laureatom sukcesu. Nadmienił, że trudny czas wojny rosyjsko – ukraińskiej wyzwolił w nas wszystkich ogromne pokłady empatii w stosunku do uchodźców zza wschodniej granicy. Z kolei Pan Jacek Magdoń w swym krótkim wystąpieniu opowiedział, jak ważną rolę w nauczaniu i wychowaniu młodego pokolenia odgrywają nauczyciele. Wielu z nich złotymi zgłoskami zapisało się na kartach historii, narażając zdrowie i życie, ucząc na tajnych kompletach podczas okupacji, przemycając niewygodne dla władzy informacje historyczne „wygumkowane” w podręcznikach w komunistycznych szkołach. Osobistą refleksją na temat walki mimo wszystko w obronie wiary i ojczyzny podzielił się z audytorium Pan Wojciech Farbaniec, podając za przykład biografie swych przodków.
Niezwykłych i nieoczekiwanych chwil wzruszeń dostarczyło wystąpienie Pani Doroty Patejko – członkini Komisji Konkursowej. Pod wpływem lektury prac uczestników konkursu napisała wiersz, który zadedykowała młodym twórcom:

wasza ręka biegnie by pisać
by ucieszyć najpierw kartkę
potem myśl
i serce
czytam młode spojrzenie
w noc zaklętych wyklętych
i budzi się wiara
i uśmiech nie niknie
nadzieja
że warto że trzeba
                               … niezwykłe
pytają i piszą
a odpowiedzią
bólu milczenie
łza jedna
fotografia
list niedokończony
telegram z tamtej strony
czytany sercem
jak palcem niewidomym
choć pyta niewielu wśród wielu
tą niewielością
jak iskrą można rozpalić
suchość nadwątlonej nadziei
zmęczonego zwątpienia
zdziwionej niewiedzy
bo którzy pytali piszą
o niewielu wśród wielu

a wielkość rośnie z małości
twierdza z kamyków pamięci
i niezapomnianych kości

Boże drogi…
daj i mnie dar
tej niezłomności

Organizatorami konkursu literackiego byli: Pani Anna Bałuka, Pani Jolanta Pietruszka, Pan Waldemar Kilar oraz ks. Łukasz Pałacki. Sponsorem głównym wydarzenia była Fundacja ARP. Nagrody dla laureatów ufundowali ponadto: Pan Piotr Uruski – Poseł na Sejm RP, Pan Jan Pelczar – Starosta Powiatu Krośnieńskiego, Pan Wojciech Farbaniec – Burmistrz Gminy Rymanów, Pan Jan Bałuka – Przewodniczący Regionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Krośnie. Gminnym obchodom Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych towarzyszyła wystawa tematyczna „Niezłomni i charyzmatyczni kapłani”, prezentująca w formie plakatów sylwetki duchownych jako orędowników walki o wolność, sprzeciwiających się reżimowi komunistycznemu w Polsce.

W imieniu Rady Pedagogicznej ZSP w Posadzie Górnej
Waldemar Kilar