• Nasza szkoła

  Już od ponad stu lat istnienia szkoły pedagogom i uczniom towarzyszy myśl Owidiusza: „Gutta cavat lapidem non vi, sed saepe cadendo” („Kropla drąży skałę nie siłą, lecz ciągłym padaniem”). Jedynie ciężka praca jest receptą na sukces.

 • Wyjątkowe wycieczki

  Zwiedzamy nie tylko najbliższy nam Beskid Niski, ale również bywamy w Bieszczadach, Pieninach i Tatrach. Podziwiamy architekturę Krakowa, Wrocławia, Warszawy… Kształtujemy swe gusta estetyczne, słuchając koncertów w filharmonii, oglądając spektakle w teatrze i projekcje filmowe w kinie.

 • Chór Kantata

  Od 2005 roku działa chór Kantata, który swoimi występami uświetnia uroczystości szkolne i środowiskowe, wzbudzając podziw i aplauz widowni. Przynosi niewątpliwie chlubę naszej szkole.

 • Odkrywamy talenty

  W każdym uczniu, już od najmłodszych lat, odkrywamy i pielęgnujemy uzdolnienia artystyczne, matematyczne, sportowe i inne. Świadectwem naszej pracy są liczne sukcesy w konkursach, olimpiadach, festiwalach i zawodach sportowych.

 • Sukcesy sportowe

  Jesteśmy w czołówce najbardziej usportowionych szkół województwa podkarpackiego. Osiągamy znaczące sukcesy w różnych dyscyplinach: piłce ręcznej, koszykówce, biegach przełajowych…

 • Wysoki poziom nauczania

  Rzetelna i systematyczna praca pedagogów gwarantuje harmonijny i wszechstronny rozwój uczniów oraz otwiera im drzwi do najlepszych szkół ponadpodstawowych w regionie.

„Kochasz dzieci nie pal śmieci”

Dnia 13 listopada 2015 roku w Rymanowie Zdroju uczniowie Zespołu Szkół Publicznych w Posadzie Górnej i Zespołu Szkół Specjalnych w Rymanowie Zdroju uczestniczyli w happeningu pn. „Czyste powietrze dla wszystkich!”, zorganizowanym przez Stowarzyszenie EKOSKOP - Proekologiczną Organizację Pożytku Publicznego z Rzeszowa. Było to pierwsze wydarzenie w ramach projektu województwa podkarpackiego „Razem chrońmy nasze powietrze”.
Impreza ta miała na celu podniesienie świadomości dorosłych i dzieci na temat źródeł zanieczyszczenia powietrza oraz jego wpływu na stan zdrowia. Wiadomo, że profilaktyka i edukacja mogą znacząco podnieść świadomość ekologiczną społeczeństwa, a także pozwalają kształtować proekologiczną postawę już od najmłodszych lat. Należy niwelować złe nawyki polegające choćby na paleniu śmieci w piecach centralnego ogrzewania.

W trakcie happeningu uczestnicy prezentowali transparenty „antysmogowe”, nawołujące do niepalenia odpadów: np. „Kochasz dzieci nie pal śmieci”, „Czyste powietrze – zdrowy człowiek”, a także uczestniczyli w grach i zabawach, które uświadomiły im, że tylko wspólne, skoordynowane działanie może doprowadzić do zamierzonego celu, jakim może być czyste powietrze w najbliższej okolicy. Po krótkim przedstawieniu problemu zanieczyszczenia powietrza oraz sposobów jego rozwiązania, uczniowie otrzymali ulotki, które  mogli rozdawać w środowiskach rodzinnych, aby dotrzeć do jak najszerszego kręgu odbiorców.
W spotkaniu uczestniczył również Burmistrz Gminy Rymanów Pan Wojciech Farbaniec oraz dyrektorzy szkół: Pan Piotr Cisek oraz Pan Krzysztof Śnieżek, którzy również przyłączyli się do wspólnych gier o charakterze proekologicznym i wygłosili okolicznościowe mowy.
Wszystkim uczestnikom happeningu należą się słowa uznania i podziękowania za aktywne włączenie się w akcję. Pozostaje mieć nadzieję, że udział w takim happeningu pomoże zaszczepić w mieszkańcach postawę prozdrowotną i proekologiczną. Akcję zakończono hasłem, które niesie prosty przekaz: „Kochasz dzieci nie pal śmieci”.