„Kochasz dzieci nie pal śmieci”

Dnia 13 listopada 2015 roku w Rymanowie Zdroju uczniowie Zespołu Szkół Publicznych w Posadzie Górnej i Zespołu Szkół Specjalnych w Rymanowie Zdroju uczestniczyli w happeningu pn. „Czyste powietrze dla wszystkich!”, zorganizowanym przez Stowarzyszenie EKOSKOP - Proekologiczną Organizację Pożytku Publicznego z Rzeszowa. Było to pierwsze wydarzenie w ramach projektu województwa podkarpackiego „Razem chrońmy nasze powietrze”.
Impreza ta miała na celu podniesienie świadomości dorosłych i dzieci na temat źródeł zanieczyszczenia powietrza oraz jego wpływu na stan zdrowia. Wiadomo, że profilaktyka i edukacja mogą znacząco podnieść świadomość ekologiczną społeczeństwa, a także pozwalają kształtować proekologiczną postawę już od najmłodszych lat. Należy niwelować złe nawyki polegające choćby na paleniu śmieci w piecach centralnego ogrzewania.

W trakcie happeningu uczestnicy prezentowali transparenty „antysmogowe”, nawołujące do niepalenia odpadów: np. „Kochasz dzieci nie pal śmieci”, „Czyste powietrze – zdrowy człowiek”, a także uczestniczyli w grach i zabawach, które uświadomiły im, że tylko wspólne, skoordynowane działanie może doprowadzić do zamierzonego celu, jakim może być czyste powietrze w najbliższej okolicy. Po krótkim przedstawieniu problemu zanieczyszczenia powietrza oraz sposobów jego rozwiązania, uczniowie otrzymali ulotki, które  mogli rozdawać w środowiskach rodzinnych, aby dotrzeć do jak najszerszego kręgu odbiorców.
W spotkaniu uczestniczył również Burmistrz Gminy Rymanów Pan Wojciech Farbaniec oraz dyrektorzy szkół: Pan Piotr Cisek oraz Pan Krzysztof Śnieżek, którzy również przyłączyli się do wspólnych gier o charakterze proekologicznym i wygłosili okolicznościowe mowy.
Wszystkim uczestnikom happeningu należą się słowa uznania i podziękowania za aktywne włączenie się w akcję. Pozostaje mieć nadzieję, że udział w takim happeningu pomoże zaszczepić w mieszkańcach postawę prozdrowotną i proekologiczną. Akcję zakończono hasłem, które niesie prosty przekaz: „Kochasz dzieci nie pal śmieci”.