• Nasza szkoła

  Już od ponad stu lat istnienia szkoły pedagogom i uczniom towarzyszy myśl Owidiusza: „Gutta cavat lapidem non vi, sed saepe cadendo” („Kropla drąży skałę nie siłą, lecz ciągłym padaniem”). Jedynie ciężka praca jest receptą na sukces.

 • Wyjątkowe wycieczki

  Zwiedzamy nie tylko najbliższy nam Beskid Niski, ale również bywamy w Bieszczadach, Pieninach i Tatrach. Podziwiamy architekturę Krakowa, Wrocławia, Warszawy… Kształtujemy swe gusta estetyczne, słuchając koncertów w filharmonii, oglądając spektakle w teatrze i projekcje filmowe w kinie.

 • Chór Kantata

  Od 2005 roku działa chór Kantata, który swoimi występami uświetnia uroczystości szkolne i środowiskowe, wzbudzając podziw i aplauz widowni. Przynosi niewątpliwie chlubę naszej szkole.

 • Odkrywamy talenty

  W każdym uczniu, już od najmłodszych lat, odkrywamy i pielęgnujemy uzdolnienia artystyczne, matematyczne, sportowe i inne. Świadectwem naszej pracy są liczne sukcesy w konkursach, olimpiadach, festiwalach i zawodach sportowych.

 • Sukcesy sportowe

  Jesteśmy w czołówce najbardziej usportowionych szkół województwa podkarpackiego. Osiągamy znaczące sukcesy w różnych dyscyplinach: piłce ręcznej, koszykówce, biegach przełajowych…

 • Wysoki poziom nauczania

  Rzetelna i systematyczna praca pedagogów gwarantuje harmonijny i wszechstronny rozwój uczniów oraz otwiera im drzwi do najlepszych szkół ponadpodstawowych w regionie.

Poznaliśmy laureatów Nagrody Burmistrza Gminy Rymanów „Młode Orły”

„Sama wiedza nie wystarczy, trzeba jeszcze umieć ją stosować”.

Johann Wolfgang Goethe

Dnia 18 lipca 2016 roku w Auli im. Marka Góry w Zespole Szkół Publicznych w Rymanowie, z rąk Pana Burmistrza Wojciecha Farbańca, najlepsi uczniowie szkół z naszej gminy otrzymali nagrody „Młode Orły”. Wyróżnienia te ustanowiono Zarządzeniem Burmistrza Gminy Rymanów z dnia 19 maja 2010 roku. Załącznikiem do w/w zarządzenia jest regulamin, w którego preambule zapisano, że jednym z najważniejszych zadań edukacyjnych jest wspieranie rozwoju, zdolności i talentów młodzieży poprzez ustanowienie Nagród „Młode Orły”.

Nagroda przyznawana jest w czterech kategoriach:

 • Prymus – dla najlepszych uczniów klas programowo najwyższych szkół podstawowych, gimnazjów i szkoły ponadgimnazjalnej w/g algorytmu uwzględniającego liczbę uczniów klas programowo najwyższych w danej szkole.
 • Egzamin - dla uczniów klas programowo najwyższych szkół podstawowych, gimnazjów i szkoły ponadgimnazjalnej, którzy uzyskali najlepsze wyniki sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego oraz maturalnego na szczeblu gminy.
 • Konkursy – dla laureatów i finalistów konkursów przedmiotowych oraz olimpiad przedmiotowych organizowanych przeze Kuratorium Oświaty oraz dla uczniów szkoły muzycznej I stopnia za miejsca I-III i wyróżnienia w konkursach o zasięgu makroregionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym .
 • Mistrz – dla uczniów, którzy osiągnęli inne znaczące sukcesy na szczeblu krajowym lub wojewódzkim proporcjonalnie do liczby uczniów w szkole.

W dniu 7 lipca br. odbyło się posiedzenie Komisji  ds. Nagród w składzie:

 • Pan Jan Materniak – Z-ca Burmistrza Gminy Rymanów
 • Pan Tadeusz Urbanik - Przedstawiciel Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Rymanowie,
 • Pani Urszula Deptuch – Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych we Wróbliku Szlacheckim,
 • Pan Piotr Cisek  – Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych w Posadzie Górnej,
 • Pani Agnieszka Sieńko – Inspektor Referatu Administracji i Oświaty w Urzędzie Gminy w Rymanowie.

Komisja dokonała weryfikacji oraz oceny złożonych wniosków przyznając ogółem 91 nagród we wszystkich kategoriach. Z naszej placówki wyróżnionymi uczniami w szkole podstawowej zostali:

Lp. 

Imię i nazwisko ucznia

Osiągnięcie

Kategoria nagrody

1.

Kamila Małek

średnia ocen: 5,27

„Prymus”

2.

Julia Dąbrowska

średnia ocen: 5,09

„Prymus”

3.

Piotr Tuchowski

wynik sprawdzianu: 93%

„Egzamin”

4.

Krzysztof Kasperkowicz

laureat - X Wojewódzki Konkurs Literacki „Nam Henryk Sienkiewicz patronuje”,
1. miejsce w województwie - Ogólnopolski Konkurs Alfik Humanistyczny,
3. miejsce w województwie - Ogólnopolski Konkurs Humanistyczny „Omnibus”,
wyróżnienie w kraju - Międzynarodowy Konkurs Kangur Matematyczny,
wyróżnienie w kraju - VII Ogólnopolski Konkurs Literacki „Moje spotkania z przyrodą”,
2. miejsce w województwie - Konkurs plastyczno – techniczny „Pływający lampion”

„Mistrz”

Nagrodzona została także drużyna dziewcząt ze szkoły podstawowej:

Lp.

Imię i nazwisko ucznia

 Osiągnięcie  Kategoria nagrody
 1.

Maria Przybyła

1. miejsce w Finale Wojewódzkim, 5. miejsce w Finale Ogólnopolskim - Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Mini Piłce Ręcznej Dziewcząt

„Mistrz”

 2.

Kamila Małek

1. miejsce w Finale Wojewódzkim, 5. miejsce w Finale Ogólnopolskim - Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Mini Piłce Ręcznej Dziewcząt

„Mistrz”

 3.

Sara Pitrus

1. miejsce w Finale Wojewódzkim, 5. miejsce w Finale Ogólnopolskim - Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Mini Piłce Ręcznej Dziewcząt

„Mistrz”

 4.

Julia Niemczyk

1. miejsce w Finale Wojewódzkim, 5. miejsce w Finale Ogólnopolskim - Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Mini Piłce Ręcznej Dziewcząt

„Mistrz”

 5.

Maria Różowicz

1. miejsce w Finale Wojewódzkim, 5. miejsce w Finale Ogólnopolskim - Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Mini Piłce Ręcznej Dziewcząt

„Mistrz”

 6.

Katarzyna Kluska

1. miejsce w Finale Wojewódzkim, 5. miejsce w Finale Ogólnopolskim - Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Mini Piłce Ręcznej Dziewcząt

„Mistrz”

 7.

Konstancja Kenar

1. miejsce w Finale Wojewódzkim, 5. miejsce w Finale Ogólnopolskim - Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Mini Piłce Ręcznej Dziewcząt

„Mistrz”

8.

Adrianna Rodzinka

1. miejsce w Finale Wojewódzkim, 5. miejsce w Finale Ogólnopolskim - Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Mini Piłce Ręcznej Dziewcząt

„Mistrz”

 9.

Izabella Rodzinka

1. miejsce w Finale Wojewódzkim, 5. miejsce w Finale Ogólnopolskim - Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Mini Piłce Ręcznej Dziewcząt

„Mistrz”

 10.

Urszula Rogula

1. miejsce w Finale Wojewódzkim, 5. miejsce w Finale Ogólnopolskim - Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Mini Piłce Ręcznej Dziewcząt

„Mistrz”

11.

Julia Szul

1. miejsce w Finale Wojewódzkim, 5. miejsce w Finale Ogólnopolskim - Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Mini Piłce Ręcznej Dziewcząt

„Mistrz”

12.

Emila Mazurek

1. miejsce w Finale Wojewódzkim, 5. miejsce w Finale Ogólnopolskim - Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Mini Piłce Ręcznej Dziewcząt

„Mistrz”

Wyróżnionymi uczniami z gimnazjum zostali:

Lp.

Imię i nazwisko ucznia

Osiągnięcie

Kategoria nagrody

1.

Lidia Kasperkowicz

średnia ocen: 5,61

„Prymus”

2.

Emilia Chmiel

średnia ocen: 5,44

„Prymus”

3.

Katarzyna Hanus

średnia ocen: 5,39
laureat – Konkurs Matematyczny,
finalista – Konkurs Fizyczny

„Prymus”
„Konkursy”

4.

Michał Macnar

wynik egzaminu: 95,8%
finalista – Konkurs Chemiczny

„Egzamin”
„Konkursy”

5.

Łukasz Krupa

finalista – Konkurs Języka Angielskiego

„Konkursy”

6.

Dominka Kabiesz

finalista – Konkurs Polonistyczny

„Konkursy”

7.

Karol Jurasz

laureat – Konkurs Polonistyczny

„Konkursy”

Nagrodzona została również drużyna dziewcząt z gimnazjum:

Lp.

Imię i nazwisko ucznia

Osiągnięcie

Kategoria nagrody

 1.

Roksana Franków

3. miejsce w Finale Wojewódzkim – Gimnazjada w Piłce Ręcznej Dziewcząt

„Mistrz”

 2.

Anita Ziajka

3. miejsce w Finale Wojewódzkim – Gimnazjada w Piłce Ręcznej Dziewcząt

„Mistrz”

 3.

Natalia Dworzańska

3. miejsce w Finale Wojewódzkim – Gimnazjada w Piłce Ręcznej Dziewcząt

„Mistrz”

 4.

Dominika Szul

3. miejsce w Finale Wojewódzkim – Gimnazjada w Piłce Ręcznej Dziewcząt

„Mistrz”

 5.

Milena Hanus

3. miejsce w Finale Wojewódzkim – Gimnazjada w Piłce Ręcznej Dziewcząt

„Mistrz”

 6.

Alicja Staroń

3. miejsce w Finale Wojewódzkim – Gimnazjada w Piłce Ręcznej Dziewcząt

„Mistrz”

 7.

Wiktoria Niemczyk

3. miejsce w Finale Wojewódzkim – Gimnazjada w Piłce Ręcznej Dziewcząt

„Mistrz”

 8.

Kornelia Szul

3. miejsce w Finale Wojewódzkim – Gimnazjada w Piłce Ręcznej Dziewcząt

„Mistrz”

 9.

Michalina Śliwka

3. miejsce w Finale Wojewódzkim – Gimnazjada w Piłce Ręcznej Dziewcząt

„Mistrz”

 10.

Julia Bolanowska

3. miejsce w Finale Wojewódzkim – Gimnazjada w Piłce Ręcznej Dziewcząt

„Mistrz”

 11.

Oliwia Staroń

3. miejsce w Finale Wojewódzkim – Gimnazjada w Piłce Ręcznej Dziewcząt

„Mistrz”

 12.

Nikola Zięba

3. miejsce w Finale Wojewódzkim – Gimnazjada w Piłce Ręcznej Dziewcząt

„Mistrz”

 13.

Aneta Sokołowska

3. miejsce w Finale Wojewódzkim – Gimnazjada w Piłce Ręcznej Dziewcząt

„Mistrz”

 14.

Eliza Berdel

3. miejsce w Finale Wojewódzkim – Gimnazjada w Piłce Ręcznej Dziewcząt

„Mistrz”

Serdecznie gratulujemy wszystkim nagrodzonym!