• Nasza szkoła

  Już od ponad stu lat istnienia szkoły pedagogom i uczniom towarzyszy myśl Owidiusza: „Gutta cavat lapidem non vi, sed saepe cadendo” („Kropla drąży skałę nie siłą, lecz ciągłym padaniem”). Jedynie ciężka praca jest receptą na sukces.

 • Wyjątkowe wycieczki

  Zwiedzamy nie tylko najbliższy nam Beskid Niski, ale również bywamy w Bieszczadach, Pieninach i Tatrach. Podziwiamy architekturę Krakowa, Wrocławia, Warszawy… Kształtujemy swe gusta estetyczne, słuchając koncertów w filharmonii, oglądając spektakle w teatrze i projekcje filmowe w kinie.

 • Chór Kantata

  Od 2005 roku działa chór Kantata, który swoimi występami uświetnia uroczystości szkolne i środowiskowe, wzbudzając podziw i aplauz widowni. Przynosi niewątpliwie chlubę naszej szkole.

 • Odkrywamy talenty

  W każdym uczniu, już od najmłodszych lat, odkrywamy i pielęgnujemy uzdolnienia artystyczne, matematyczne, sportowe i inne. Świadectwem naszej pracy są liczne sukcesy w konkursach, olimpiadach, festiwalach i zawodach sportowych.

 • Sukcesy sportowe

  Jesteśmy w czołówce najbardziej usportowionych szkół województwa podkarpackiego. Osiągamy znaczące sukcesy w różnych dyscyplinach: piłce ręcznej, koszykówce, biegach przełajowych…

 • Wysoki poziom nauczania

  Rzetelna i systematyczna praca pedagogów gwarantuje harmonijny i wszechstronny rozwój uczniów oraz otwiera im drzwi do najlepszych szkół ponadpodstawowych w regionie.

Zakończenie roku szkolnego 2015/2016

„Nauka jest najlepszą drogą do tego, żeby ducha ludzkiego uczynić heroicznym”

Giordana Bruno

W dniu 24 czerwca 2016 roku odbyła się długo wyczekiwana uroczystość zakończenia nauki. Wzięli w niej udział uczniowie, nauczyciele, rodzice oraz zaproszeni goście, wśród których znalazł się zastępca burmistrza gminy Rymanów – Pan Jan Materniak oraz ksiądz proboszcz z parafii Rymanów Zdrój Marek Zajdel. W mowie okolicznościowej Pan dyrektor Piotr Cisek zwrócił uwagę na to, że należy ciężko pracować aby osiągnąć upragniony cel. Praca jest środkiem do sukcesu i nie ma możliwości aby bez wysiłku udało nam się spełnić marzenia. Sumienność, systematyczność i wytrwałość w dążeniu do wyznaczonego, upragnionego celu przynoszą pozytywne, wymierne i trwałe efekty. Dla jednych uczniów tymi efektami będą oceny dobre, bardzo dobre, czy nawet celujące, dla innych - sukcesy w konkursach, olimpiadach i zawodach sportowych, a dla wszystkich przyswojenie nowej wiedzy i nabycie kolejnych umiejętności. Czas ostatnich dziesięciu miesięcy był świetną sposobnością do wszechstronnego rozwoju intelektualnego i emocjonalnego uczniów, a także służył odkryciu wśród nich nowych talentów i zdolności.

Tradycją naszej szkoły jest przyznawanie corocznie Nagrody Dyrektora Szkoły dla najlepszego ucznia kończącego szkołę podstawową bądź gimnazjum. W tym roku absolwentką szkoły podstawowej, uhonorowaną tym wyróżnieniem została Kamila Małek, która uzyskała średnią 5,27. Na sprawdzianie klas szóstych uzyskała 100% punktów z matematyki, 95% z języka polskiego oraz 85% z języka angielskiego. Uczennica jest również zdobywczynią 1. miejsca drużynowo w województwie w Lidze Młodziczek Młodszych w sezonie 2015/2016 oraz 1. miejsca drużynowo w Finale Wojewódzkim i 5 miejsca w Mistrzostwach Polski w Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w mini piłce ręcznej dziewcząt.
Najlepszą uczennicą kończącą gimnazjum została Lidia Kasperkowicz, która uzyskała średnią 5,61, a jej sumaryczny wynik z egzaminu gimnazjalnego wyniósł 93% punktów możliwych do uzyskania. Lidia otrzymała również m.in. 2, a rok później 1. miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Literackim „Barwy Morza”, 1. miejsce w Międzynarodowym Konkursie Kolęd i Pastorałek Pogranicza, 1. miejsce w województwie w „Alfiku Humanistycznym”, uzyskała również tytuł laureata w Ogólnopolskim Konkursie Literackim „Świat bez barier”, wielokrotnie zdobywała również czołowe lokaty w konkursach wokalnych.
Kończąc, Pan dyrektor życzył wszystkim samych słonecznych dni, zasłużonego odpoczynku oraz samych fascynujących i niezwykłych chwil.