• Nasza szkoła

  Już od ponad stu lat istnienia szkoły pedagogom i uczniom towarzyszy myśl Owidiusza: „Gutta cavat lapidem non vi, sed saepe cadendo” („Kropla drąży skałę nie siłą, lecz ciągłym padaniem”). Jedynie ciężka praca jest receptą na sukces.

 • Wyjątkowe wycieczki

  Zwiedzamy nie tylko najbliższy nam Beskid Niski, ale również bywamy w Bieszczadach, Pieninach i Tatrach. Podziwiamy architekturę Krakowa, Wrocławia, Warszawy… Kształtujemy swe gusta estetyczne, słuchając koncertów w filharmonii, oglądając spektakle w teatrze i projekcje filmowe w kinie.

 • Chór Kantata

  Od 2005 roku działa chór Kantata, który swoimi występami uświetnia uroczystości szkolne i środowiskowe, wzbudzając podziw i aplauz widowni. Przynosi niewątpliwie chlubę naszej szkole.

 • Odkrywamy talenty

  W każdym uczniu, już od najmłodszych lat, odkrywamy i pielęgnujemy uzdolnienia artystyczne, matematyczne, sportowe i inne. Świadectwem naszej pracy są liczne sukcesy w konkursach, olimpiadach, festiwalach i zawodach sportowych.

 • Sukcesy sportowe

  Jesteśmy w czołówce najbardziej usportowionych szkół województwa podkarpackiego. Osiągamy znaczące sukcesy w różnych dyscyplinach: piłce ręcznej, koszykówce, biegach przełajowych…

 • Wysoki poziom nauczania

  Rzetelna i systematyczna praca pedagogów gwarantuje harmonijny i wszechstronny rozwój uczniów oraz otwiera im drzwi do najlepszych szkół ponadgimnazjalnych w regionie.

Witaj szkoło!

Jakie nowości czekają uczniów? W tym roku rewolucji nie będzie, co nie znaczy, że Ministerstwo Edukacji nie przygotowało kilku niespodzianek. Najważniejsze to dłuższy rok szkolny i większa swoboda dyrektorów szkół i rad pedagogicznych. Na poważne zmiany przyjdzie czas dopiero po następnych wakacjach.

Bieżący rok szkolny ma być nieco dłuższy niż obecny. Minister edukacji Katarzyna Hall postanowiła, że zakończenie roku odbędzie się 22 czerwca. Tym samym swoim rozporządzeniem zmieniła decyzję Kazimierza Marcinkiewicza z 2006 r., który na początek wakacji wyznaczył pierwszy piątek po 18 czerwca. Jak tłumaczy ministerstwo, powodem zmian jest tegoroczny kalendarz. W przyszłym roku ostatni piątek czerwca wypada po czwartkowym Bożym Ciele, czyli w trakcie długiego weekendu. Zakończenie roku w środku weekendu nie spotkałoby się z entuzjazmem.

Od bieżącego roku dyrektorzy szkół mają cieszyć się większą swobodą w podejmowaniu decyzji, na przykład w wyznaczaniu dni wolnych od nauki. Szkoły dostaną pulę dni wolnych i to od nich będzie zależało, jak ją wykorzystają. To rozwiązanie szczególnie przydatne w przypadku egzaminów maturalnych. To dyrekcja będzie musiała zadecydować o tym, czy lekcje utrudniać będą przeprowadzenie jakiegoś egzaminu. Jeżeli zaistnieje taka konieczność, szkoła będzie miała prawo odwołać zajęcia. Dyrektor szkoły lub placówki powiadamia rodziców i uczniów o dniach wolnych, w terminie do dnia 30 września danego roku.

Kolejną zmianą ma być rozporządzenie, które daje uczniowi możliwość zdania do następnej klasy z jedną oceną niedostateczną. Wprawdzie przepis ten funkcjonuje od lat w szkołach podstawowych i gimnazjach, ale teraz taką decyzję podejmować będzie wyłącznie rada pedagogiczna. Szkoła została zwolniona z obowiązku konsultowania się z poradnią psychologiczno-pedagogiczną przy podejmowaniu decyzji o powtarzaniu roku przez ucznia klas I-III. Minister podkreśla, że rozporządzenie to nie będzie stosowane automatyczne do wszystkich uczniów. Ma być jedynie drugą szansą dla tych, którym na przykład ze względu na wypadki losowe powinie się noga. Poza tym z takiej szansy będzie można skorzystać tylko raz w ciągu danego etapu kształcenia i pod warunkiem, że dany przedmiot realizowany jest w klasie programowo wyżej. Uczniowie, którzy nie zasłużą na promocję do następnej klasy, nie będą mogli liczyć na taryfę ulgową.

Gimnazjaliści w tym roku mogą spać spokojnie. Dopiero w roku szkolnym 2011/2012 szykują się zmiany w zasadach przeprowadzania egzaminów gimnazjalnych. Egzamin nadal będzie składał się z części humanistycznej i matematyczno-przyrodniczej oraz testu z języka nowożytnego. Jeszcze w tym roku jego wynik nie będzie brany pod uwagę. Za rok ma się to zmienić. Język obcy uczniowie będą zdawać na poziomie podstawowym lub rozszerzonym. Ci, którzy rozpoczęli w szkole podstawowej naukę języka nowożytnego i kontynuowali ją w gimnazjum, obowiązkowo będą musieli zdawać ten egzamin na poziomie rozszerzonym. Co więcej, za rok egzamin humanistyczny zostanie podzielony na zadania z zakresu języka polskiego i z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie, a egzamin matematyczno-przyrodniczy na część matematyczną i z zakresu przedmiotów przyrodniczych.

Poza tym od roku 2011/2012 uczeń kończący gimnazjum będzie miał obowiązek przygotowania, a następnie zaprezentowania projektu edukacyjnego. Według MEN projekt ma przypominać prezentacje maturalną z języka polskiego. Część pomysłów ministerstwa spotkało się ze sprzeciwem Związku Nauczycielstwa Polskiego. Zdaniem wielu nauczycieli niektórzy uczniowie skorzystają z możliwości zakupu pracy, tak jak w przypadku prezentacji maturalnych.

Na podstawie danych demograficznych MEN prognozuje, że w roku szkolnym 2010/2011 w różnych typach szkół dla dzieci i młodzieży uczyć się będzie około 5 mln uczniów; w tym w szkołach podstawowych 2 mln 240 tys., w gimnazjach - 1 mln 264 tys., w szkołach ponadgimnazjalnych - 1 mln 468 tys., zaś w szkołach artystycznych około 30 tys.
 
Na podstawie gazeta.pl oraz onet.pl