Aktualizacja planu lekcji

Zaktualizowano plan lekcji dla klas 4 - 6 szkoły podstawowej i I - III gimnazjum. Nie powinien zawierać poważniejszych błędów. Numeracja sal jest nieaktualna!!!