• Nasza szkoła

  Już od ponad stu lat istnienia szkoły pedagogom i uczniom towarzyszy myśl Owidiusza: „Gutta cavat lapidem non vi, sed saepe cadendo” („Kropla drąży skałę nie siłą, lecz ciągłym padaniem”). Jedynie ciężka praca jest receptą na sukces.

 • Wyjątkowe wycieczki

  Zwiedzamy nie tylko najbliższy nam Beskid Niski, ale również bywamy w Bieszczadach, Pieninach i Tatrach. Podziwiamy architekturę Krakowa, Wrocławia, Warszawy… Kształtujemy swe gusta estetyczne, słuchając koncertów w filharmonii, oglądając spektakle w teatrze i projekcje filmowe w kinie.

 • Chór Kantata

  Od 2005 roku działa chór Kantata, który swoimi występami uświetnia uroczystości szkolne i środowiskowe, wzbudzając podziw i aplauz widowni. Przynosi niewątpliwie chlubę naszej szkole.

 • Odkrywamy talenty

  W każdym uczniu, już od najmłodszych lat, odkrywamy i pielęgnujemy uzdolnienia artystyczne, matematyczne, sportowe i inne. Świadectwem naszej pracy są liczne sukcesy w konkursach, olimpiadach, festiwalach i zawodach sportowych.

 • Sukcesy sportowe

  Jesteśmy w czołówce najbardziej usportowionych szkół województwa podkarpackiego. Osiągamy znaczące sukcesy w różnych dyscyplinach: piłce ręcznej, koszykówce, biegach przełajowych…

 • Wysoki poziom nauczania

  Rzetelna i systematyczna praca pedagogów gwarantuje harmonijny i wszechstronny rozwój uczniów oraz otwiera im drzwi do najlepszych szkół ponadpodstawowych w regionie.

Biblioteka dawniej

Biblioteka zawsze towarzyszyła szkole w Posadzie Górnej. Pierwsze wpisy w księgach inwentarzowych pochodzą z dnia 1 marca 1946 roku. Wpisane wówczas zostały m.in.: „Stara baśń” J. I. Kraszewskiego, „Robinson Kruzoe” D. Defoe, „Żywoty świętych apostołów”, „Jak prowadzić zastęp harcerski”. W rubryce rok wydania figurują lata jeszcze przedwojenne. Przy niektórych książkach (np. „Dzięki komu i czemu zwyciężyliśmy w 1920 roku”) widnieje wpis „usunięta z powodu treści przez komisję 1 IX 1949 r.”, a przy wielu pozycjach („Kalendarz Królowej Polski”, „Ubój rytualny”, „Brat Albert i jego dzieło”, „Dokąd Żydzi dążą”) „wykreślono na żądanie Powiatowej Rady Narodowej Wydział Oświaty w Sanoku”. Szkoła miała wychowywać dzieci w duchu komunistycznych idei.

Zmiany w zbiorach bibliotecznych następowały równolegle z przemianami politycznymi i społecznymi w naszym kraju. W roku 1971 zniknęły z półek bibliotecznych dzieła W. I. Lenina, J. Stalina, K. Marksa, F. Engelsa, a także „Opowiadania o Feliksie Dzierżyńskim”. Dzieła Lenina, Marksa i Engelsa przekazano do Gromadzkiej Biblioteki Publicznej. W orzeczeniu Komisji czytamy, że „powyższe książki nie są wykorzystywane w pracy szkoły podstawowej z powodu trudnej treści, zagadnień.”

W latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych książki trafiały najczęściej do biblioteki z tzw. przydziału. Ministerstwo Oświaty dokonywało centralnych zakupów i przydzielało je do szkół według rozdzielnika. Nad wszystkim pieczę sprawowało Prezydium Rady Narodowej w Sanoku Wydział Oświaty. Książka była wtedy towarem deficytowym i bardzo cenionym. Księgozbiór biblioteki wzbogacał się też dzięki darom przekazywanym przez uczniów. W archiwum biblioteki zachowało się podziękowanie dla ucznia kl. IV Zygmunta Jankowskiego, który w 1960 roku podarował bibliotece 31 bajek.

Z najstarszych nabytków biblioteki zachowały się tylko nieliczne egzemplarze. Wśród nich Gimnastyka małych dzieci. Zasób materiału ćwiczebnego i wzorce lekcyjne” wydana w 1931 roku nakładem Działu Wydawniczego Studium Wychowania Fizycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, „W krainie reniferów i fiordów” Gustawa Olechowskiego, „Opowieść o zegarze” Janiny Królińskiej, „Jak zachować zdrowe zęby” Józefa Jarząba wydane we Lwowie w 1934 roku przez Państwowe Wydawnictwa Książek Szkolnych.


Opracowano na podstawie ksiąg inwentarzowych biblioteki, zachowanych protokołów i sprawozdań.