Nauczyciele Zespołu Szkół Publicznych w Posadzie Górnej
Rok szkolny 2018/2019

mgr Piotr Cisek - Dyrektor - nauczyciel dyplomowany.
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - chemia środowiska. Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych - język angielski. Kurs "Administrator szkolnej pracowni komputerowej". Studia podyplomowe "Informatyka i technologie informacyjne w szkole". Kurs kwalifikacyjny "Organizacja i zarządzanie w oświacie".
Nauczane przedmioty: informatyka.

mgr Agnieszka Szul - Wicedyrektor - nauczyciel dyplomowany.
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - pedagogika wczesnoszkolna. Studia podyplomowe "Informatyka i technologie informacyjne w szkole". Kurs kwalifikacyjny "Organizacja i zarządzanie w oświacie".
Nauczane przedmioty: zajęcia komputerowe, informatyka.

mgr Grzegorz Argasiński - nauczyciel dyplomowany.
Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach - wychowanie fizyczne. Studia podyplomowe "Informatyka w kształceniu". Kursy kwalifikacyjne na instruktora gimnastyki, instruktora tenisa stołowego, instruktora lekkoatletyki, sędziego sportowego tenisa stołowego, gimnastyki korekcyjnej, instruktora strzelectwa broni palnej sportowej, pneumatycznej sportowej, ratownika WOPR. Licencja trenera piłki ręcznej kat. C. Licencja trenera kat. B.
Nauczane przedmioty: wychowanie fizyczne.

mgr Anna Bałuka - nauczyciel dyplomowany.
Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Rzeszowie - historia. Studia podyplomowe "Pedagogika lecznicza". Studia podyplomowe "Wiedza o Społeczeństwie". Egzaminator maturalny - historia.
Nauczane przedmioty: historia i społeczeństwo, historia, wiedza o społeczeństwie.

mgr Ewa Barańska - nauczyciel dyplomowany.
Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Rzeszowie - pedagogika opiekuńczo - wychowawcza. Kurs kwalifikacyjny "Wychowanie do życia w rodzinie". Kurs kwalifikacyjny z zakresu terapii pedagogicznej.
Stanowisko: pedagog szkolny, opiekun świetlicy.

mgr Alina Bargiel-Jurczyk - nauczyciel dyplomowany.
Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Rzeszowie - biologia. Studia podyplomowe z przyrody.
Nauczane przedmioty: przyroda.

mgr Bernadeta Białas - nauczyciel dyplomowany.
Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Rzeszowie - nauczanie początkowe. Studia podyplomowe z oligofrenopedagogiki. Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie - teologia. Kurs kwalifikacyjny "Pedagogika lecznicza".
Nauczane przedmioty: religia.

mgr Jolanta Byczyńska - nauczyciel stażysta
Nauczyciel wspomagający.

mgr Urszula Chmiel - nauczyciel dyplomowany.
Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Rzeszowie - matematyka. Studia licencjackie z języka niemieckiego.
Nauczane przedmioty: matematyka, język niemiecki.

Ks. mgr Tomasz Dziob - nauczyciel dyplomowany.
Wyższe Seminarium Duchowne w Przemyślu.
Nauczane przedmioty: religia.

mgr Alicja Kabiesz - nauczyciel dyplomowany.
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - filologia polska z bibliotekoznawstwem. Kurs kwalifikacyjny z zakresu terapii pedagogicznej. Kurs egzaminatorów w części humanistycznej egzaminu gimnazjalnego.
Nauczane przedmioty: język polski.

mgr Magdalena Kasperkowicz - nauczyciel dyplomowany.
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - pedagogika - edukacja wczesnoszkolna. Studia podyplomowe "Edukacja i rewalidacja osób z autyzmem i zespołem Aspergera". Kurs kwalifikacyjny "Terapia pedagogiczna".
Nauczane przedmioty: edukacja wczesnoszkolna.

mgr Beata Kilar - nauczyciel dyplomowany.
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - chemia. Studia podyplomowe z fizyki. Studia podyplomowe "Ochrona i kształtowanie środowiska dla nauczycieli". Kwalifikacyjne Studium Pedagogiczne do pracy z dziećmi przewlekle chorymi i kalekimi. Kurs egzaminatorów części matematyczno - przyrodniczej egzaminu gimnazjalnego dla uczniów z trudnościami w uczeniu się.
Nauczane przedmioty: chemia, fizyka.

mgr Waldemar Kilar - nauczyciel dyplomowany.
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - filologia polska. Studia podyplomowe z historii. Studia podyplomowe z wiedzy o społeczeństwie. Kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą. Kurs egzaminatora w części humanistycznej egzaminu gimnazjalnego.
Nauczane przedmioty: język polski.

mgr Urszula Koźma - nauczyciel dyplomowany.
Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Rzeszowie - nauczanie początkowe. Studia podyplomowe "Nauczanie zintegrowane w praktyce wczesnoszkolnej". Kurs kwalifikacyjny "Terapia pedagogiczna".
Nauczane przedmioty: edukacja wczesnoszkolna.

mgr Agnieszka Kindlik - nauczyciel dyplomowany.
WSP w Krakowie - geografia. Studia podyplomowe "Pedagogika opiekuńczo - wychowawcza". Studia podyplomowe "Przyroda". Studia podyplomowe "Oligofrenopedagogika". Studia podyplomowe "Edukacja i rewalidacja osób z autyzmem i zespołem Aspergera". Kurs kwalifikacyjny "Pedagogika lecznicza".
Nauczane przedmioty: geografia, przyroda.

mgr Edyta Krukar - nauczyciel dyplomowany.
Uniwersytet Rzeszowski - matematyka. Studia podyplomowe z fizyki. Kurs egzaminatorów części matematyczno - przyrodniczej egzaminu gimnazjalnego i maturalnego z matematyki.
Nauczane przedmioty: matematyka.

mgr Iwona Kucia - nauczyciel mianowany.
Akademia Górniczo - Hutnicza w Krakowie - matematyka. Studia podyplomowe z informatyki. Kurs egzaminatorów części matematyczno - przyrodniczej egzaminu gimnazjalnego i maturalnego z matematyki.
Nauczane przedmioty: matematyka, informatyka.

mgr Agnieszka Kwolek - Śliwka - nauczyciel dyplomowany.
Wyższa Szkoła Humanistyczna w Pułtusku - filologia angielska, dydaktyka języków obcych. Studia podyplomowe TEFL "Nowe trendy w nauczaniu języka angielskiego". Kurs egzaminatora maturalnego z języka angielskiego.
Nauczane przedmioty: język angielski.

mgr Józef Krzysztyński - nauczyciel dyplomowany.
Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Rzeszowie - wychowanie fizyczne. Kurs gimnastyki korekcyjnej. Studia podyplomowe "Trener Tenisa Ziemnego II klasy".
Nauczane przedmioty: wychowanie fizyczne.

mgr Mariusz Łopuszański - nauczyciel dyplomowany.
Uniwersytet Rzeszowski - wychowanie fizyczne i gimnastyka korekcyjno - kompensacyjna. Studia podyplomowe "Edukacja dla bezpieczeństwa".
Nauczane przedmioty: edukacja dla bezpieczeństwa.

mgr Bogusław Malinowski - nauczyciel dyplomowany.
Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Rzeszowie - wychowanie muzyczne. Warsztaty wokalne. Studia podyplomowe z techniki.
Nauczane przedmioty: muzyka, technika, zajęcia techniczne, zajęcia artystyczne.

mgr Bernadeta Michnowicz - nauczyciel mianowany.
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie - biologia z nauczaniem przyrody i chemii.
Nauczane przedmioty: biologia.

mgr Maria Niemczyk - nauczyciel dyplomowany.
Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Rzeszowie - nauczanie początkowe. Studia podyplomowe "Logopedia korekcyjna".
Nauczane przedmioty: edukacja wczesnoszkolna.

mgr Jolanta Pietruszka - nauczyciel dyplomowany.
Akademia Pedagogiczna w Krakowie - informacja naukowa i bibliotekoznawstwo.
Stanowisko: nauczyciel bibliotekarz.

mgr Artur Piotrowski - nauczyciel mianowany.
Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Rzeszowie - wychowanie fizyczne. Kurs gimnastyki korekcyjnej, instruktora szachowego.
Nauczane przedmioty: wychowanie fizyczne.

mgr Sylwia Piwowar - nauczyciel mianowany.
Uniwersytet Rzeszowski - pedagogika opiekuńczo-wychowawcza. Studia podyplomowe "Logopedia". Studia podyplomowe "Surdopedagogika".
Nauczane przedmioty: rewalidacja.

mgr Ewelina Rij - nauczyciel kontraktowy.
Uniwersytet Rzeszowski - pedagogika opiekuńczo-wychowawcza. Studia podyplomowe "Doradztwo zawodowe".
Nauczane przedmioty: doradztwo zawodowe.

mgr Monika Rygiel - nauczyciel dyplomowany.
Uniwersytet Rzeszowski - nauczanie początkowe z wychowaniem przedszkolnym. Studia podyplomowe "Nauczanie początkowe w zreformowanej szkole podstawowej".
Nauczane przedmioty: edukacja wczesnoszkolna, wychowanie przedszkolne.

mgr Aneta Skóra - nauczyciel dyplomowany.
Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie - wychowanie plastyczne, specjalność nauczycielska. Studia podyplomowe: "Pedagogika specjalna - terapeutyczna".
Nauczane przedmioty: plastyka.

mgr Ewelina Smerecka - nauczyciel dyplomowany.
Wyższa Szkoła Ekonomiczno - Humanistyczna w Łodzi - filologia angielska.
Nauczane przedmioty: język angielski.

mgr Maria Szczepaniak - nauczyciel dyplomowany.
Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Rzeszowie - filologia polska. Kurs kwalifikacyjny "Wychowanie do życia w rodzinie". Kurs egzaminatorów w części humanistycznej egzaminu gimnazjalnego.
Nauczane przedmioty: język polski, wychowanie do życia w rodzinie.

mgr Alicja Szymanowska - nauczyciel dyplomowany.
Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Rzeszowie - nauki społeczne. Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych - język angielski.
Nauczane przedmioty: język angielski.

mgr Klaudyna Trygar-Kubusiak - nauczyciel kontraktowy.
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie - pedagogika przedszkolna. Studia licencjackie z edukacji wczesnoszkolnej z językiem angielskim. Studia podyplomowe "Wczesne wspomaganie rozwoju i edukacja dziecka i ucznia z autyzmem".
Nauczane przedmioty: edukacja wczesnoszkolna.

mgr Halina Wilk - nauczyciel dyplomowany.
Nauczane przedmioty: wychowanie fizyczne.

mgr Alicja Zajdel - nauczyciel dyplomowany.
Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Rzeszowie, edukacja wczesnoszkolna. Kurs kwalifikacyjny z terapii pedagogicznej.
Nauczane przedmioty: edukacja wczesnoszkolna.