Oferta szkoły

Innowacja pedagogiczna „Nam matematyka niestraszna”

„Kto lekceważy osiągnięcia matematyki przynosi szkodę całej nauce, ponieważ ten, kto nie zna matematyki, nie może poznać innych nauk ścisłych i nie może poznać świata”.
Roger Bacon


Trudno byłoby nam znaleźć w dzisiejszych czasach dziedzinę życia, w której nie potrzebowalibyśmy matematyki. Warto więc się uczyć matematyki nie tylko, aby stosować ją na egzaminach ale przede wszystkim w życiu codziennym. Matematyka to nie liczby, a sposób myślenia, który można docelowo rozciągnąć na wiele obszarów wiedzy. Pojawia się coraz większe zapotrzebowanie na absolwentów szkół wyższych o profilach technicznych. Wiele raportów już teraz prognozuje, że brakuje nam wykwalifikowanych informatyków, finansistów, inżynierów, czy osób zajmujących się logistyką. Wszystkie te zawody powiązane są ściśle z matematyką. Zauważamy potrzebę rozwoju młodzieży, już na etapie gimnazjalnym, w kierunkach zdefiniowanych jako najbardziej przyszłościowe.

Czytaj więcej...

Klasa dziennikarska

„Odpowiednie dać rzeczy słowo”.
Cyprian Kamil Norwid


Klasa dziennikarska jest innowacją pedagogiczną realizowaną w szkole od 2012 roku wśród uczniów gimnazjum. Przygotowuje do podjęcia dalszego kształcenia w szkole ponadgimnazjalnej na profilu humanistycznym, m.in. dziennikarskim i prawniczym. Pomysł stworzenia klasy dziennikarskiej wyrósł na gruncie własnych przemyśleń i badań.

Podczas warsztatów dziennikarskich, prowadzonych w wymiarze 2 godz. tygodniowo, kształcone są umiejętności analizy dzieł kultury, redagowania tekstów literackich i użytkowych, krytycznej postawy wobec oferty mass mediów i posługiwania się specjalistycznymi programami komputerowymi, co gwarantuje wysokiej klasy sprzęt elektroniczny: laptop i projektor multimedialny, pozostający do dyspozycji nauczyciela prowadzącego i uczniów. Ponadto uczestnicy warsztatów mają szansę poszerzyć i utrwalić wiedzę zdobywaną na lekcjach języka polskiego, spróbować swych sił w pracy w zespole, a przede wszystkim sprawdzić w praktyce posiadane umiejętności, możliwości i indywidualne talenty.

Czytaj więcej...

Klasa sportowa

"Pamiętaj, iż twoja własna determinacja, by osiągnąć sukces, liczy się bardziej, niż cokolwiek innego na świecie".
Abraham Lincoln

 

W naszej szkole już drugi rok działa klasa sportowa. Zajęcia prowadzone są w wymiarze 10 godzin tygodniowo.

Program głównie oparty jest na zajęciach z tenisa stołowego i piłki ręcznej. Klasa sportowa kształci młodzież o szczególnych uzdolnieniach sportowych.

Cykl kształcenia sportowego w tej klasie trwa 3 lata i klasa realizuje rozszerzony program od poziomu klasy 4 do klasy 6 szkoły podstawowej.

Czytaj więcej...

Grupy językowe w gimnazjum z podziałem na poziom zaawansowany i podstawowy

"Bez znajomości języków obcych człowiek czuje się gorzej niż bez paszportu".
Antoni Czechow


Od 2012 roku nauka języka angielskiego w oddziałach gimnazjum odbywa się w grupach międzyklasowych. Przydział uczniów do grup o zbliżonym poziomie zaawansowania językowego zastał dokonany na podstawie wyników testu diagnostycznego, rzeczywistych umiejętności uczniów i opinii nauczycieli językowców.

Test, przeprowadzony w pierwszych dniach września, zawierał zróżnicowane zadania: zarówno typowe i stosunkowo proste poprzez średniozaawansowane aż po zadania skomplikowane. Miał na celu sprawdzenie różnych umiejętności językowych, znajomości słownictwa oraz poprawnego stosowania konstrukcji gramatycznych.

Grupy dobierane były w taki sposób, aby uczniowie reprezentowali zbliżony poziom pod kątem znajomości języka angielskiego. Podział na grupę rozszerzoną i podstawową sprzyja rozwijaniu pasji w nauce języka angielskiego u uczniów zainteresowanych kulturą krajów anglojęzycznych oraz wyrównywaniu szans edukacyjnych wśród wychowanków z trudnościami w nauce języków obcych.

Czytaj więcej...

Basen

"Chcesz być zdrowy, młody, nie stroń nigdy od wody".
Andrzej Czesław KlimuszkoDzięki wsparciu finansowemu naszej gminy młodzież z naszej szkoły szósty rok korzysta z wyjazdów na basen.

Podstawowym celem wyjazdów na basen jest nauka pływania, kształtowanie nawyków prozdrowotnych, ćwiczenie odwagi, systematyczności i pracowitości. Walka z otyłością, profilaktyka skrzywień kręgosłupa, wpajanie prawidłowych nawyków higienicznych, wyrównanie szans dzieci i młodzieży ze wsi do standardów zdrowotnych dzieci z miasta oraz agitacja sportowa na rzecz zdrowego trybu życia (bez papierosów i alkoholu).

Czytaj więcej...