• Nasza szkoła

  Już od ponad stu lat istnienia szkoły pedagogom i uczniom towarzyszy myśl Owidiusza: „Gutta cavat lapidem non vi, sed saepe cadendo” („Kropla drąży skałę nie siłą, lecz ciągłym padaniem”). Jedynie ciężka praca jest receptą na sukces.

 • Wyjątkowe wycieczki

  Zwiedzamy nie tylko najbliższy nam Beskid Niski, ale również bywamy w Bieszczadach, Pieninach i Tatrach. Podziwiamy architekturę Krakowa, Wrocławia, Warszawy… Kształtujemy swe gusta estetyczne, słuchając koncertów w filharmonii, oglądając spektakle w teatrze i projekcje filmowe w kinie.

 • Chór Kantata

  Od 2005 roku działa chór Kantata, który swoimi występami uświetnia uroczystości szkolne i środowiskowe, wzbudzając podziw i aplauz widowni. Przynosi niewątpliwie chlubę naszej szkole.

 • Odkrywamy talenty

  W każdym uczniu, już od najmłodszych lat, odkrywamy i pielęgnujemy uzdolnienia artystyczne, matematyczne, sportowe i inne. Świadectwem naszej pracy są liczne sukcesy w konkursach, olimpiadach, festiwalach i zawodach sportowych.

 • Sukcesy sportowe

  Jesteśmy w czołówce najbardziej usportowionych szkół województwa podkarpackiego. Osiągamy znaczące sukcesy w różnych dyscyplinach: piłce ręcznej, koszykówce, biegach przełajowych…

 • Wysoki poziom nauczania

  Rzetelna i systematyczna praca pedagogów gwarantuje harmonijny i wszechstronny rozwój uczniów oraz otwiera im drzwi do najlepszych szkół ponadpodstawowych w regionie.

Grupy językowe w gimnazjum z podziałem na poziom zaawansowany i podstawowy

"Bez znajomości języków obcych człowiek czuje się gorzej niż bez paszportu".
Antoni Czechow


Od 2012 roku nauka języka angielskiego w oddziałach gimnazjum odbywa się w grupach międzyklasowych. Przydział uczniów do grup o zbliżonym poziomie zaawansowania językowego zastał dokonany na podstawie wyników testu diagnostycznego, rzeczywistych umiejętności uczniów i opinii nauczycieli językowców.

Test, przeprowadzony w pierwszych dniach września, zawierał zróżnicowane zadania: zarówno typowe i stosunkowo proste poprzez średniozaawansowane aż po zadania skomplikowane. Miał na celu sprawdzenie różnych umiejętności językowych, znajomości słownictwa oraz poprawnego stosowania konstrukcji gramatycznych.

Grupy dobierane były w taki sposób, aby uczniowie reprezentowali zbliżony poziom pod kątem znajomości języka angielskiego. Podział na grupę rozszerzoną i podstawową sprzyja rozwijaniu pasji w nauce języka angielskiego u uczniów zainteresowanych kulturą krajów anglojęzycznych oraz wyrównywaniu szans edukacyjnych wśród wychowanków z trudnościami w nauce języków obcych.

W obu grupach zajęcia prowadzone są w tempie dostosowanym do uczniów. Uczniowie w grupie rozszerzonej mają szansę znacznie wzbogacić swoją znajomość języka angielskiego poprzez szybsze tempo pracy, multimedia oraz dodatkowe zadania i materiały rozwijające ich poszczególne umiejętności językowe (słuchanie, pisanie, czytanie i mówienie). Uczniowie w grupie podstawowej mają czas na podjęcie decyzji, jaki język będą zdawać na egzaminie gimnazjalnym: angielski czy niemiecki.

Jesteśmy jedną z nielicznych szkół w regionie, które wprowadziły taki podział i wierzymy głęboko, że przyczyni się on do uzyskania przez naszych uczniów jeszcze lepszych wyników z egzaminu gimnazjalnego z języka angielskiego oraz da im świetny start w wybranej szkole ponadgimnazjalnej. Pomysł wyrósł na gruncie własnych przemyśleń i badań i spotkał się z żywym zainteresowaniem uczniów i rodziców.