PCK

W naszej szkole działa Szkolne Koło PCK, którego opiekunem jest Pani Bernadeta Michnowicz. Do Koła należą dzieci od 4 klasy szkoły podstawowej do III gimnazjum.

Celem działalności Szkolnego Koła PCK jest wdrożenie uczniów do niesienia pomocy potrzebującym.

Realizujemy następujące zadania:

  • pomoc potrzebującym
  • edukacja dzieci i młodzieży w zakresie pierwszej pomocy oraz profilaktyki zdrowotnej
  • kształtowanie podstawowych nawyków zdrowego stylu życia
  • popularyzowanie zasad bezpieczeństwa

Największym sukcesem Koła było II miejsce indywidualne w powiatowym Konkursie „Z zakresu udzielania pierwszej pomocy” organizowanym przez Dyrektora Ratownictwa Medycznego w Krośnie.

PTSM "Pryszcze"

Założycielami Koła PTSM "Pryszcze" w Posadzie Górnej byli Państwo Bernadetta i Waldemar Czadowie. Od samego początku istnienia kołu przyświecała idea propagowania wśród młodzieży pieszych wędrówek, szacunku do przyrody, umiejętności radzenia sobie z własnymi słabościami i pracy w grupie.

W latach świetności "Pryszcze" mogły pochwalić się licznymi nagrodami i tytułami uzyskiwanymi w konkursach rajdowych. Nasi uczniowie licznie i chętnie uczestniczyli w obozach wędrownych organizowanych przez założycieli.

Obecnie opiekę nad szkolnym kołem sprawuje Pani Agnieszka Kindlik.

Zmienił się zatem nieco charakter organizowanych przez nas wycieczek. Aktualnie częściej proponujemy młodzieży poznawanie najbliższej nam okolicy, rzadziej uczestniczymy w kilkudniowych rajdach, których koszty niekiedy przewyższają możliwości finansowe rodziców dzieci. Najczęstszym kierunkiem naszych wypraw są okoliczne wzgórza, np.  Przymiarki czy Wołtuszowa. Największą popularnością wśród młodzieży cieszą się jednak nocne spacery i ogniska.  Raz w roku, dzięki wsparciu sponsorów, organizujemy także autokarową wycieczkę w Bieszczady. Zdobyliśmy już Połoninę Caryńską, Połoninę Wetlińską i Tarnicę. Mimo iż w obecnych czasach turystyka piesza wśród młodzieży nie cieszy się już tak dużym zainteresowaniem mamy nadzieję, że dzięki naszej organizacji coraz więcej z nich zwróci uwagę na alternatywne wobec telewizji czy komputera formy spędzania wolnego czasu. Wówczas uzyskanie legitymacji członka PTSM będzie zaszczytem i przywilejem dostępnym dla pasjonatów.