• Nasza szkoła

  Już od ponad stu lat istnienia szkoły pedagogom i uczniom towarzyszy myśl Owidiusza: „Gutta cavat lapidem non vi, sed saepe cadendo” („Kropla drąży skałę nie siłą, lecz ciągłym padaniem”). Jedynie ciężka praca jest receptą na sukces.

 • Wyjątkowe wycieczki

  Zwiedzamy nie tylko najbliższy nam Beskid Niski, ale również bywamy w Bieszczadach, Pieninach i Tatrach. Podziwiamy architekturę Krakowa, Wrocławia, Warszawy… Kształtujemy swe gusta estetyczne, słuchając koncertów w filharmonii, oglądając spektakle w teatrze i projekcje filmowe w kinie.

 • Chór Kantata

  Od 2005 roku działa chór Kantata, który swoimi występami uświetnia uroczystości szkolne i środowiskowe, wzbudzając podziw i aplauz widowni. Przynosi niewątpliwie chlubę naszej szkole.

 • Odkrywamy talenty

  W każdym uczniu, już od najmłodszych lat, odkrywamy i pielęgnujemy uzdolnienia artystyczne, matematyczne, sportowe i inne. Świadectwem naszej pracy są liczne sukcesy w konkursach, olimpiadach, festiwalach i zawodach sportowych.

 • Sukcesy sportowe

  Jesteśmy w czołówce najbardziej usportowionych szkół województwa podkarpackiego. Osiągamy znaczące sukcesy w różnych dyscyplinach: piłce ręcznej, koszykówce, biegach przełajowych…

 • Wysoki poziom nauczania

  Rzetelna i systematyczna praca pedagogów gwarantuje harmonijny i wszechstronny rozwój uczniów oraz otwiera im drzwi do najlepszych szkół ponadpodstawowych w regionie.

Sukcesy naszych uczniów

"Sukces nigdy nie jest efektem słomianego zapału – tu trzeba przejść przez prawdziwy ogień."

James Madison

Wysokie wyniki naukowe uczniów budują prestiż szkoły, wpływają na dobry wizerunek placówki w środowisku lokalnym, są świadectwem rzetelnej pracy kadry pedagogicznej. Zespół Szkół Publicznych w Posadzie Górnej od lat należy do ścisłej czołówki najlepszych szkół nie tylko w regionie, lecz także w województwie podkarpackim.

Ostatnie lata obfitowały w wiele sukcesów, które osiągali wychowankowie w konkursach organizowanych przez Podkarpackie Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, uznawanych przez specjalistów za najważniejsze. Konkursy przedmiotowe od lat cieszą się wielkim prestiżem wśród środowisk szkolnych. Wynika to z faktu, iż zapewniają laureatom liczne przywileje. Są nimi: nie tylko ocena celująca na świadectwie, ale także preferencje przy wyborze szkoły czy zwolnienie z części egzaminu zewnętrznego. Konkursy te sprawdzają gruntownie wiedzę i umiejętności olimpijczyka, a stopniowalność zawodów wyklucza przypadkowość sukcesu. Te czynniki powodują, że są bardzo popularne wśród młodzieży szkolnej nie tylko na Podkarpaciu.

Szkoła w Posadzie Górnej od lat cieszy się uznaną renomą. Dość powiedzieć, że jej wychowankowie zdobyli w okresie od 2001 do 2021 roku aż 112 tytułów: 58 tytułów laureata i 54 tytułów finalisty konkursów interdyscyplinarnych i przedmiotowych. Jest to dowód na to, że nauczyciele potrafią umiejętnie rozwijać w podopiecznych talenty i zainteresowania, motywować do ciężkiej, uczciwej i wytężonej pracy. Znalazło to także wyraz w wynikach egzaminów zewnętrznych, w których na poziomie gimnazjum plasowaliśmy się zawsze w staninie 7. (wysokim) i 8. (bardzo wysokim) w 9-stopniowej skali. Udało się nam wypracować wzorcowy model: potrafimy szlifować diamenty, które umiejętnie rozwijają się pod okiem wykwalifikowanej i świetnie przygotowanej kadry pedagogicznej.

Sukcesy olimpijskie złożyły się na bardzo wysokie miejsce Gimnazjum w Posadzie Górnej w rankingu. W roku szkolnym 2009/2010, spośród 568 gimnazjów w województwie podkarpackim, zajęliśmy 8. lokatę. Należy wspomnieć, że czołówkę tworzą w zasadzie szkoły miejskie, a nasza obecność jako wiejskiej placówki w tak znamienitym gronie stanowi wyjątek. Sukces szkoły jest ogromny z uwagi na fakt, iż nie prowadzimy rekrutacji i nie pozyskujemy do szkoły najzdolniejszych uczniów w regionie. Pracujemy z młodzieżą zamieszkałą w obwodzie: w Posadzie Górnej i Rymanowie Zdroju. Nasze gimnazjum liczy niespełna 100 uczniów, co oznacza, że 1 tytuł laureata przypada na 10 uczniów. Taki wskaźnik stawia nas w rankingu bardzo wysoko.

 

Laureaci i finaliści ZSP w Posadzie Górnej w okresie 2001 - 2021

Rok szkolny Liczba tytułów Razem
laureata finalisty
2020/2021 0 0 0
2019/2020 3 2 5
2018/2019 0 1 1
2017/2018 5 8 13
2016/2017 3 3 6
2015/2016 2 4 6
2014/2015 4 4 8
2013/2014 3 3 6
2012/2013 1 5 6
2011/2012 4 0 4
2010/2011 11 3 14
2009/2010 7 3 10
2008/2009 5 9 14
2007/2008 3 0 3
2006/2007 1 3 4
2005/2006 1 1 2
2004/2005 0 2 2
2003/2004 3 3 6
2002/2003 0 0 0
2001/2002 2 0 2

Razem za okres
2001 - 2015

58 54 112

 

Sukcesy olimpijskie ZSP w Posadzie Górnej w latach 2010 - 2021

 

Imię i nazwisko ucznia

Konkurs

Tytuł

Imię i nazwisko nauczyciela

Rok szkolny

SZKOŁA PODSTAWOWA

Mateusz Piwowar

Konkurs z Geografii

finalista

Agnieszka Kindlik

2019/2020

Krzysztof Kasperkowicz

Konkurs Chemiczny

finalista

Beata Kilar

2019/2020

Jan Telega

Konkurs Matematyczny

laureat

Edyta Krukar

2019/2020

Aleksandra Hanus

Konkurs Języka Polskiego

laureat

Waldemar Kilar

2019/2020

Gabriela Hanus

Konkurs Języka Polskiego

laureat

Waldemar Kilar

2019/2020

Jan Jurasz

Konkurs Polonistyczny

laureat

Alicja Kabiesz

2014/2015

Karol Jurasz

Konkurs Polonistyczny

laureat

Alicja Kabiesz

2014/2015

Jan Jurasz

Konkurs Matematyczny

laureat

Urszula Chmiel

2014/2015

Karol Jurasz

Konkurs Matematyczny

laureat

Urszula Chmiel

2014/2015

Jan Jurasz

Konkurs Historyczny

laureat

Waldemar Kilar

2013/2014

Karol Jurasz

Konkurs Historyczny

laureat

Waldemar Kilar

2013/2014

Jan Jurasz

Konkurs Polonistyczny

finalista

Alicja Kabiesz

2013/2014

Łukasz Krupa

Konkurs Języka Angielskiego

laureat

Alicja Szymanowska

2013/2014

Jan Jurasz

Konkurs Historyczny

finalista

Waldemar Kilar

2012/2013

Karol Jurasz

Konkurs Historyczny

finalista

Waldemar Kilar

2012/2013

Michał Macnar

Konkurs Polonistyczny

finalista

Maria Szczepaniak

2012/2013

Łukasz Krupa

Konkurs Języka Angielskiego

finalista

Magdalena Jakubowicz

2012/2013

Kamila Sokołowska

Konkurs Polonistyczny

laureat

Waldemar Kilar

2011/2012

Aleksandra Śliwka

Konkurs Polonistyczny

laureat

Waldemar Kilar

2011/2012

Paulina Krupa

Konkurs Języka Angielskiego

laureat

Alicja Szymanowska

2010/2011

   GIMNAZJUM

Piotr Tuchowski

Konkurs Polonistyczny

finalista

Maria Szczepaniak

2018/2019

Karol Jurasz

Konkurs Wiedzy Technicznej

laureat

Edyta Krukar

2017/2018

Jan Jurasz

Konkurs Wiedzy Technicznej

laureat

Edyta Krukar

2017/2018

Jan Jurasz

Konkurs Języka Angielskiego

finalista

Agnieszka Kwolek-Śliwka

2017/2018

Anna Kuszel

Konkurs Polonistyczny

laureat

Waldemar Kilar

2017/2018

Karolina Rygiel

Konkurs Polonistyczny

laureat

Waldemar Kilar

2017/2018

Marcelina Hanus

Konkurs Polonistyczny

finalista

Waldemar Kilar

2017/2018

Martyna Jasina

Konkurs Polonistyczny

finalista

Waldemar Kilar

2017/2018

Jan Jurasz

Konkurs Polonistyczny

finalista

Waldemar Kilar

2017/2018

Karol Jurasz

Konkurs Polonistyczny

finalista

Waldemar Kilar

2017/2018

Martyna Jasina

Konkurs Chemiczny

finalista

Beata Kilar

2017/2018

Jan Jurasz

Konkurs Fizyczny

finalista

Beata Kilar

2017/2018

Karol Jurasz

Konkurs Matematyczny

laureat

Edyta Krukar

2017/2018

Karol Jurasz

Konkurs Matematyczny

finalista

Edyta Krukar

2017/2018

Jan Jurasz

Konkurs Informatyczny

laureat

Piotr Cisek 

2016/2017

Karol Jurasz

Konkurs Matematyczny

finalista

Edyta Krukar

2016/2017

Łukasz Krupa

Konkurs Języka Angielskiego

laureat

Agnieszka Kwolek-Śliwka

2016/2017

Jan Jurasz

Konkurs Polonistyczny

laureat

Waldemar Kilar 

2016/2017

Martyna Jasina

Konkurs Polonistyczny

finalista

Waldemar Kilar 

2016/2017

Karol Jurasz

Konkurs Polonistyczny

finalista

Waldemar Kilar 

2016/2017

Katarzyna Hanus

Konkurs Matematyczny

laureat

Edyta Krukar

2015/2016

Michał Macnar

Konkurs Chemiczny

finalista

Bernadeta Michnowicz

2015/2016

Katarzyna Hanus

Konkurs Fizyczny

finalista

Agata Maśnik

2015/2016

Łukasz Krupa

Konkurs Języka Angielskiego

finalista

Piotr Cisek

2015/2016

Karol Jurasz

Konkurs Polonistyczny

laureat

Waldemar Kilar 

2015/2016

Dominika Kabiesz

Konkurs Polonistyczny

finalista

Maria Szczepaniak 

2015/2016

Michał Macnar

Konkurs Polonistyczny

finalista

Maria Szczepaniak

2014/2015

Kamila Sokołowska

Konkurs Polonistyczny

finalista

Waldemar Kilar

2014/2015

Aleksandra Śliwka

Konkurs Polonistyczny

finalista

Waldemar Kilar

2014/2015

Kamila Sokołowska

Konkurs Chemiczny

finalista

Beata Kilar

2014/2015

Paulina Krupa

Konkurs Chemiczny

finalista

Beata Kilar

2013/2014

Kamila Sokołowska

Konkurs Polonistyczny

finalista

Waldemar Kilar

2013/2014

Zuzanna Śliwka

Konkurs Polonistyczny

finalista

Waldemar Kilar

2012/2013

Paulina Krupa

Konkurs Języka Angielskiego

laureat

Magdalena Jakubowicz

2012/2013

Paulina Krupa

Konkurs Języka Angielskiego

laureat

Agnieszka Kwolek-Śliwka

2011/2012

Zuzanna Śliwka

Konkurs Polonistyczny

laureat

Waldemar Kilar 

2011/2012

Maciej Głowacki

Konkurs Fizyczny

laureat

Beata Kilar 

2010/2011

Maciej Głowacki

Konkurs Chemiczny

laureat

Beata Kilar 

2010/2011

Maciej Głowacki

Konkurs Biologiczny

laureat

 Agnieszka Zięba

2010/2011

Maciej Głowacki

Konkurs Polonistyczny

laureat

Waldemar Kilar

2010/2011

Maciej Głowacki

Konkurs Matematyczny

laureat

Edyta Krukar

2010/2011

Maciej Głowacki

Konkurs Wiedzy Technicznej

finalista

Beata Kilar, Edyta Krukar,
Piotr Cisek

2010/2011

Michał Zagórski

Konkurs Chemiczny

laureat

Beata Kilar

2010/2011

Michał Zagórski

Konkurs Polonistyczny

laureat

Maria Szczepaniak

2010/2011

Michał Zagórski

Konkurs Wiedzy Technicznej 

laureat

Beata Kilar, Iwona Kucia,
Piotr Cisek

2010/2011

Magdalena Kluska

Konkurs Polonistyczny

laureat

Waldemar Kilar

2010/2011

Weronika Ziajka

Konkurs Polonistyczny

laureat

Maria Szczepaniak

2010/2011

Anna Ruchalska

Konkurs Polonistyczny

finalista

Waldemar Kilar

2010/2011

Agnieszka Rajchel

Konkurs Języka Angielskiego

finalista

Agnieszka Kwolek-Śliwka

2010/2011