Niech czas Świąt Bożego Narodzenia
 będzie pełen atmosfery radości,
wytchnienia i zatrzymania od codziennego pędu.
Życzymy, by Św. Mikołaj przyniósł Wam i nam wszystkim
 najpiękniejszy prezent - dużo miłości!
Życzymy wszystkim Rodzicom i ich Dzieciom
wszystkiego najlepszego.
Wesołych Świąt!

 

                  Prezydium Rady Rodziców w Posadzie Górnej.

„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest;
nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi”.

Jan Paweł II

PODZIĘKOWANIE

Rada Rodziców przy Zespole Szkół Publicznych w Posadzie Górnej
serdecznie dziękuje Rodzicom
za udział i zaangażowanie w organizację „Dnia Słodkości” w dniu 04.12.2018 r.

 

Przewodnicząca Rady Rodziców
Beata Dworzańska

W dniu 13.11.2018 r. odbyło się zebranie trójek klasowych. Na spotkaniu zostały poruszane kwestie organizacji „Dnia Słodkości”. Na liście wpisały się osoby chętne do upieczenia ciast i udzielenia na kiermaszu.
W dalszej części została podjęta decyzja co to organizacji „Mikołajek”. Decyzją Rady Rodziców było zakupienie słodyczy dla każdego ucznia oraz zapłacenie grupy konstrukcyjnej ,,Niepodległość”.

W dniu 31.10.2018 r. odbyło się zebranie Rady Rodziców. Na zebraniu poruszone zostały sprawy dotyczące utworzenia subkonta na którym gromadzone byłyby środki Rady Rodziców. Rada upoważniła pana dyrektora do jej reprezentowania w tej sprawie w urzędzie gminy Rymanów. Rada Rodziców przyznała dofinansowanie do teatrzyku. Poruszone zostały kwestie organizacji „Zabawy Andrzejkowej” dla uczniów. Ustalono zorganizowanie „Dnia Słodkości” w dniu 04.12.2018 r. uzyskany dochód przeznaczony zostanie na działalność Rady Rodziców. W tym celu zorganizowane zostanie zebranie trójek klasowych w dniu 13.11.2018 r., na którym zaplanowane zostaną szczegółowe działania.

W dniu 25.09.2018 r. odbyło się spotkanie Rady Rodziców Zespołu Szkół Publicznych w Posadzie Górnej. Na spotkaniu został ustalony tryb pracy rady rodziców, oraz zadania do realizacji w roku szkolnym 2018/2019. Ustalono kwotę dobrowolnej składki na radę rodziców, która będzie wynosiła 60 zł na dziecko, czyli 6 zł miesięcznie. Kwotę tę będzie można wpłacać u wychowawców klas w terminie do 30 listopada 2018 r. Jednocześnie rada zwraca się z prośbą do wszystkich rodziców o aktywny udział w życiu szkoły.

Serdecznie zapraszamy.

W dniu 20.09.2018 r. odbyło się zebranie trójek klasowych, w którym wzięło udział 29 osób. Spotkanie otworzyła i prowadziła Przewodnicząca Rady Rodziców w roku szkolnym 2017/2018 pani Beata Dworzańska. Przedstawiła działania Rady Rodziców, które miały miejsce w roku poprzednim oraz przedstawiła działania i cele, które będą stały przed nowym Zarządem Rady Rodziców. Po zgłoszeniu kandydatów przeprowadzone zostały wybory w wyniku których wybrany został nowy zarząd w składzie:

  1. Beata Dworzańska - Przewodniczący Rady Rodziców
  2. Tomasz Rajnik - Zastępca przewodniczącego
  3. Grzegorz Wiśniowski -Sekretarz
  4. Anna Bulik - Skarbnik
  5. Anna Mazurek - Członek
  6. Elżbieta Kasperkowicz - Członek
  7. Małgorzata Hanus- Kuszel - Członek

Przewodnicząca Rady Rodziców
Beata Dworzańska