Sekcje Samorządu Uczniowskiego

Sekcje Samorządu Uczniowskiego

 Sekcja Dekoratorska:

Przewodniczące: Karolina Niemczyk 8a, Sara Pitrus IIIb,

Lp.

Imię i nazwisko

Klasa

1.

Milena Szaran 6a

2.

Natalia Różowicz 6a

3.

Julia Pitrus 6a

4.

Paulina Ziemiańska 6a

5.

Natalia Wołczańska 6a

6.

Magdalena Tomkiewicz 6a

7.

Aleksandra Rygiel 6b

8.

Zuzanna Różowicz 8a

9.

Adrianna Rodzinka 8a

 
Zakres działań sekcji dekoratorskiej:

 • przygotowanie dekoracji imprez kulturalnych i sportowych organizowanych przez szkołę,
 • projektowanie okazjonalnych zaproszeń i przygotowywanie upominków na potrzeby uroczystości szkolnych,
 • opieka nad tablicami ściennymi,
 • dbanie o wystrój plastyczny i estetykę szkoły.

 

Sekcja Kulturalno – Artystyczna:

Przewodniczący: Aleksander Korobczenko 7b, Patryk Gutkowski IIIa

Lp.

Imię i nazwisko

Klasa

1.

Zofia Bolanowska 7a

2.

Weronika Hanus 7a

3.

Emilia Mazurek 7a

4.

Izabela Siręga 7a

5.

Emilia Krupianik 7a

6.

Aleksandra Hanus 7a

7.

Sylwia Gładysiewicz IIIb


Zakres działań sekcji kulturalno – artystycznej:

 • propagowanie wśród uczniów kultury ojczystego języka oraz zasad właściwego zachowania,
 • współorganizowanie wydarzeń kulturalnych,
 • redagowanie okazjonalnych życzeń, wiadomości na szkolną stronę internetową oraz komunikatów o bieżącej działalności Samorządu Uczniowskiego.

 

Sekcja Wolontariatu:

 Przewodnicząca: Kamil Ziemiański IIIa

Lp.

Imię i nazwisko

Klasa

1.

Anna Dąbrowska 6a

2.

Emilia Smerecka 6a

3.

Milena Szaran 6a

4.

Julia Malinowska 6a

5.

Aleksandra Hanus 7a

6.

Emila Mazurek 7a

7.

Emilia Krupianik 7a

8.

Amelia Wiernasz 7b

9.

Julia Szul 8a

10.

Zuzanna Różowicz 8a

11.

Katarzyna Penar 8a

12.

Maja Bolanowska IIIa

13.

Maja Ostrowska IIIa

14.

Julia Dąbrowska IIIa

1.

Wiktoria Zajdel IIIa

2.

Otylia Landsmann IIIb

1.

Maria Przybyła IIIb

2.

Kamila Małek IIIb


Zakres działań sekcji wolontariatu:

 • organizowanie akcji charytatywnych i zbieranie funduszy na szczytne cele (np. akcje: „Świąteczna paczka”, „Adopcja serca”),
 • opieka nad nieczynną nekropolią w Rymanowie Zdroju – Desznie,
 • kwestowanie na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy,
 • organizowanie pomocy koleżeńskiej uczniom mającym problemy w nauce.

 

Sekcja Organizacyjno – Porządkowa:

Przewodniczący: Kamil Hanus IIIb

Lp.

Imię i nazwisko

Klasa

1.

Mikołaj Kuzak 6b

2.

Jan Oberc 6b

3.

Mateusz Tomkiewicz 6b

4.

Sławomir Materniak 8a

5.

Adam Drąg IIIb

6.

Alan Kasperkowicz IIIb


Zakres działań sekcji organizacyjno – porządkowej:

 • współorganizowanie imprez i uroczystości szkolnych z okazji świąt państwowych i kościelnych,
 • zabezpieczenie prawidłowego przebiegu wszelkich imprez szkolnych takich jak: spotkania z rodzicami, konkursy, egzaminy itp.,
 • nadzór nad stanem sprzętu szkolnego.

 

Sekcja Turystyczno – Sportowa:
 
 
Przewodnicząca: Dominika Pęcak IIIb

Lp.

Imię i nazwisko

Klasa

1.

Mikołaj Kuzak 6b

2.

Jan Oberc 6b

3.

Karol Krasowski 7a

4.

Marcin Bek 7a

5.

Filip Zięba 7a

6.

Adrianna Rodzinka 8a


Zakres działań sekcji turystyczno – sportowej:

 • propagowanie zdrowego stylu życia,
 • pomoc przy organizacji Dnia Sportu,
 • organizowanie rajdów pieszych po najbliższej okolicy.