Samorząd Uczniowski

Skład Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2019/2020:

 

Aleksandra Hanus

Przewodnicząca SU

Aleksandra Graboń

Zastępca Przewodniczącej SU

Emilia Mazurek

Skarbnik SU

Amelia Wiernasz

Rzecznik SU

 

Aleksandra Rygiel i Emilia Smerecka

Przewodniczące Sekcji Dekoratorskiej

Anna Dąbrowska

Przewodnicząca Sekcji Kulturalno-Artystycznej

   

Aleksandra Hanus, Gabriela Smerecka i Emilia Mazurek

Przewodniczące Sekcji Wolontariatu

 Mikołaj Kowalski i Mikołaj Kuzak

Przewodniczący Sekcji Organizacyjno-Porządkowej

 

 

Opiekę nad Samorządem Uczniowskim sprawują: Pani Bernadeta Michnowicz, Pani Klaudyna Trygar-Kubusiak i Pani Iwona Kucia.