Apel z okazji świąt Wielkiej Nocy

„W swojej męce, śmierci i zmartwychwstaniu
Chrystus streścił historię każdego pojedynczego człowieka
i wszystkich ludzi razem”

papież Paweł VI

W dniach 4-5 kwietna 2019 roku odbywały się w naszej szkole rekolekcje wielkopostne, podczas których społeczność uczniowska mogła dokładniej i głębiej przygotować się do świąt Zmartwychwstania Pańskiego oraz lepiej zrozumieć ich istotę. To podczas rekolekcji bardziej wczuwamy się w mękę Chrystusa i uświadamiamy sobie prawdy, o których na co dzień często zapominamy.
Pomógł nam w tym również apel pt. „Przez krzyż do zwycięstwa”, w którym wystąpili piątoklasiści. Jego motywem przewodnim był krzyż, symbolizujący z jednej strony cierpienie i śmierć Jezusa, a z drugiej ogromną miłość i poświęcenie. Dzięki śmierci Chrystusa krzyż stał się dla nas - chrześcijan znakiem zwycięstwa życia nad śmiercią. Krzyż Jezusa wskazuje, jak wielkie są wymagania Jego przyjaźni i jak trudna jest droga, którą każdy z nas musi przebyć. Wraz ze zmartwychwstaniem Chrystusa, które było wydarzeniem niezwykłym i przewyższającym wszystkie inne, Bóg daje nam uczucie pewności, iż śmierć nie jest ostatnim zdarzeniem w naszym życiu.

Należy kierować się Jego słowem i opierać się na Jego krzyżu. W scenariuszu wykorzystano utwory ks. Jana Twardowskiego, papieża Jana Pawła II, fragmenty Pisma Świętego oraz pieśni: „Stoję Panie przed Tobą”, „Pewnej nocy”, „Rozpięty na ramionach”, „Miłość Twa”, „Jezus zwyciężył”.
Uczniów do występu przygotowała Pani Maria Szczepaniak, oprawą muzyczną zajął się ks. Tomasz Dziob i Pan Bogusław Malinowski, a plastyczną Pani Aneta Skóra.