Samorząd Uczniowski

Skład Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2018/2019:

 

Joanna Głowacka

Przewodnicząca SU

Filip Cisek

Zastępca Przewodniczącej SU

   

Katarzyna Penar

Skarbnik SU

   

Anna Dąbrowska

Rzecznik SU

Aleksandra Hanus

Rzecznik SU

 

Karolina Niemczyk

Przewodnicząca Sekcji Dekoratorskiej

Sara Pitrus

Przewodnicząca Sekcji Dekoratorskiej

   

Aleksander Korobczenko

Przewodniczący Sekcji Kulturalno-Artystycznej

Patryk Gutkowski

Przewodniczący Sekcji Kulturalno-Artystycznej

   

Kamil Ziemlański

Przewodniczący Sekcji Wolontariatu

Kamil Hanus

Przewodniczący Sekcji Organizacyjno-Porządkowej

 

Dominika Pęcak

Przewodnicząca Sekcji
Turystyczno-Sportowej

 

 

Opiekę nad Samorządem Uczniowskim sprawują: Pani Iwona Kucia i Pani Bernadeta Michnowicz.