Ogłoszenie

Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych w Posadzie Górnej ogłasza zapisy dzieci do „zerówki” i klasy pierwszej na rok szkolny 2019/2020.

Zapisu dokonują rodzice osobiście w sekretariacie szkoły od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00 do dnia 15 marca br.

Proszę zabrać ze sobą następujące dokumenty: dowód osobisty rodzica, odpis skrócony aktu urodzenia dziecka oraz dokument zawierający PESEL dziecka.

Zmiana planu lekcji

Od dnia 14 stycznia br. rozpocznie się drugi semestr roku szkolnego 2018/2019 i nastąpi zmiana planu lekcji.

Z nowym planem lekcji można zapoznać się TUTAJ

Ogłoszenie

Dyrekcja ZSP w Posadzie Górnej zaprasza rodziców na spotkanie wywiadowcze, które odbędzie się dnia 15 stycznia 2019 roku (wtorek) o godz. 16.30. Rozpocznie się ono spotkaniem ogólnym na głównym holu szkoły.

Wykaz sal, w których odbędą się spotkania z rodzicami:

Czytaj więcej...

Ogłoszenie

Dyrekcja ZSP w Posadzie Górnej zaprasza rodziców na spotkanie wywiadowcze, które odbędzie się dnia 4 grudnia 2018 roku (wtorek) o godz. 16.30. Rozpocznie się ono spotkaniem ogólnym na głównym holu szkoły, podczas którego Pani psycholog Małgorzata Baniak-Kłapkowska oraz Pan Grzegorz Urbanek wygłoszą prelekcję na temat „Dziecko a telefon komórkowy”.

Wykaz sal, w których odbędą się spotkania z rodzicami:

Czytaj więcej...