Zmarła Maria Lorenc

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 19 kwietnia br. zmarła w wieku 87 lat wieloletnia nauczycielka naszej szkoły

śp. Maria Lorenc

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w Kaplicy Cmentarnej w Rymanowie dnia 23 kwietnia br. o godz. 15.00.

 

Pozostanie na zawsze w naszej pamięci.

Ogłoszenie

Szanowni Rodzice!

Informuję, że od dnia 24 kwietnia 2019 roku zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w Zespole Szkół Publicznych w Posadzie Górnej odbywają się zgodnie z planem.

Dyrektor
Piotr Cisek

Sukcesy w III Krośnieńskim Konkursie Recytatorskim

„Przyłóż ucho do róży
Usłyszysz płacz kosmosu”.

Roman Brandstaetter

W dniu 9 kwietnia 2019 roku na scenie Regionalnego Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie odbyły się przesłuchania w ramach III Krośnieńskiego Konkursu Recytatorskiego w trzech kategoriach wiekowych. Turniej, poświęcony sztuce żywego słowa, adresowany był do uczniów klas I-III oraz IV-VI a także VII-VIII szkół podstawowych z Krosna i powiatu krośnieńskiego. W konkursowe szranki stanęło łącznie 71 wykonawców – młodych miłośników poezji. Bardzo dobrze zaprezentowali swe umiejętności recytatorskie uczniowie z naszej szkoły. Jakub Siręga z klasy IIIA, wychowanek Pani Urszuli Koźmy, za brawurową recytację wiersza „O ślimaku, co szukał wiosny” Wandy Grodzieńskiej otrzymał najwyższą nagrodę i tytuł laureata. Uznanie jurorów zdobyli także podopieczni Pana Waldemara Kilara. Gracjan Tworek z klasy IVB, którego usłyszeliśmy w wierszu Ludwika Jerzego Kerna „Dialog z pluskwą”, dzięki błyskotliwej interpretacji zdobył wyróżnienie. Tytuł laureata i najwyższą nagrodę przyznano Izabeli Sirędze z klasy VIIA, której recytacja liryku „Etiudy” Romana Brandstaettera okazała się mistrzowskim popisem kultury żywego słowa. Brawa za talent, pracowitość i wrażliwość. Gratulujemy sukcesu!

Izabela Siręga w gronie laureatów XIII Powiatowego Konkursu Recytatorskiego Polskiej Poezji Patriotycznej

„Moim powietrzem jest wicher bez nieba,
Moim pokarmem jest krew w garści chleba”.

Stanisław Baliński

W dniu 9 kwietnia 2019 roku w Zespole Szkół w Iwoniczu odbył się XIII Powiatowy Konkurs Polskiej Poezji Patriotycznej. Oficjalnego otwarcia konkursu, którego celem jest krzewienie wśród dzieci i młodzieży wiedzy historycznej i postaw patriotycznych, kształtowanie wrażliwości na piękno języka polskiego oraz promocja lokalnych talentów, dokonał wicestarosta Pan Andrzej Guzik i dyrektor ZS w Iwoniczu Pan Leszek Zajdel w obecności nauczycieli, opiekunów, uczniów oraz jurorów.
W przesłuchaniach wzięło udział 70 recytatorów ze szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu krośnieńskiego. Uczestnicy prezentowali na scenie utwór o tematyce patriotycznej. Dominowały liryki Adama Mickiewicza, Juliusza Słowackiego, Marii Konopnickiej, Władysława Bełzy, Mariana Hemara, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Wisławy Szymborskiej. W gronie uczestników znalazły się dwie uczennice naszej szkoły: Izabela Siręga i Aleksandra Hanus z klasy VIIA.

Czytaj więcej...

Zbiórka makulatury

W dniu 8 kwietnia 2019 roku (poniedziałek) w godzinach od 8.00 do 13.00 w naszej szkole zostanie przeprowadzona akcja zbiórki makulatury związana z obchodami Międzynarodowego Dnia Ziemi. Uczniowie oraz mieszkańcy mogą przynosić makulaturę na korytarz obok szatni dla klas 1-3. W zamian za każde dostarczone 10 kg papieru zainteresowani otrzymają 1 drzewko. Dodatkowo szkoła, która uzbiera największą ilość makulatury w przeliczeniu na jednego ucznia otrzyma nagrodę.
Poprzez to działanie wpłyniemy na poprawę ekosystemu na naszym terenie, ograniczymy ilość odpadów komunalnych. Oddając makulaturę, przyczynimy się również do możliwości przetworzenia i ponownego wykorzystania papieru, który nam już  nie przyniesie żadnych korzyści.