Rada Rodziców

Skład Rady Rodziców:

Przewodnicząca - Beata Dworzańska

Zastępca - Tomasz Rajnik

Sekretarz - Grzegorz Wiśniowski

Skarbnik - Anna Bulik

Członek - Anna Mazurek

Członek - Elżbieta Kasprkowicz

Członek - Małgorzata Hanus-Kuszel

 

Istniejące przepisy prawa pozwalają Radzie Rodziców na reprezentowanie ogółu rodziców w kontaktach:

  • z Radą Pedagogiczną, Dyrektorem, lub Samorządem Uczniowskim,
  • z instytucjami pozaszkolnymi, np. samorządem lokalnym,
  • z radami rodziców innych szkół.

Rada Rodziców posiada m.in. kompetencje w zakresie:

  • wyrażania opinii w sprawie odpowiedniego zestawu programów wychowania przedszkolnego lub szkolnego zestawu programów nauczania i szkolnego zestawu podręczników i wnioskowania zmian dotyczących tych programów,
  • wnioskowania o ocenę pracy nauczyciela, przedstawienia opinii na temat oceny dorobku zawodowego nauczyciela stażysty, kontraktowego i mianowanego.

Ponadto Rada Rodziców może występować do dyrektora  oraz pozostałych organów szkoły w sprawach związanych z jakością nauczania, wychowywania dzieci, finansów szkoły.

Uregulowania prawne pozwalają również na gromadzenie środków finansowych (tzw. komitet rodzicielski) przeznaczonych na wspieranie działalności statutowej szkoły. Środki te w większości przeznaczane są na wsparcie różnych przedsięwzięć dotyczących naszych dzieci. Dlatego prosimy, w miarę posiadanych możliwości o wsparcie finansowe komitetu rodzicielskiego.

Wszystkich rodziców zainteresowanych działalnością naszej szkoły, poprawą jej działalności w zakresie nauczania i wychowywania dzieci, zachęcamy do przekazywania swoich spostrzeżeń przedstawicielom rady rodziców. Chętni mogą również podzielić się swoimi uwagami i propozycjami nowych rozwiązań przesyłając je na skrzynkę mailową Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.