Pedagog

„W wychowaniu chodzi właśnie o to, ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem –
o to, ażeby bardziej był, nie tylko więcej miał; aby więc poprzez wszystko, co ma, co posiada, umiał bardziej i pełniej być człowiekiem, to znaczy, ażeby również umiał bardziej być nie tylko z drugim,
ale i dla drugich”.

Jan Paweł II


Pedagog szkolny
mgr Ewa Barańska


Do pedagoga szkolnego może przyjść każdy, kto ma jakiś kłopot, a nie potrafi sobie z nim samodzielnie poradzić.


Zwróć się do pedagoga szkolnego gdy:

 • czujesz, że nikt Cię nie rozumie, jesteś samotny,
 • nie potrafisz porozumieć się z nauczycielem,
 • masz problemy rodzinne,
 • znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej,
 • chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem,
 • chciałbyś pomóc innym lecz nie wiesz w jaki sposób,
 • masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić,
 • przyjdź także z każdą sprawą, z którą sam nie potrafisz sobie poradzić.

W ramach swojej pracy pedagog szkolny współpracuje z takimi placówkami wspierającymi proces dydaktyczno-wychowawczy szkoły, jak:

 • Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną,
 • Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej,
 • Centrum Pomocy Rodzinie,
 • Policją.

 

Godziny pracy pedagoga szkolnego:

Poniedziałek 9.50 - 10.35
10.50 - 11.40
Wtorek

9.55 - 10.35
10.50 - 11.50

Środa

8.00 - 9.40
9.50 - 10.35

10.50 - 11.40

Czwartek

9.50 - 10.35
10.50 - 11.35

11.50 - 12.40

Piątek 8.00 - 10.35
10.50 - 11.35

11.50 - 12.40