Hymn szkoły

 

 1. Anna Potocka z Działyńskich plemienia
  wielka kobieta, zamożna hrabina
  pełna miłości, ciepła, zrozumienia
  jej siłą dobro, jej twierdzą ojczyzna.

 2. Wiele w swym życiu dla innych czyniła
  była jak matka dla samotnych ludzi
  u rymanowian szacunek budziła
  gdy się nie bała dla chorych trudzić.

 3. To ona Rymanów Zdrój założyła
  i uzdrowisko w świecie rozsławiając
  w ziem tych historie się znacznie wsławiła
  w naszej pamięci na zawsze zostając.

 4. Dziś naszej szkoły Anna patronką
  i nad naszymi wciąż czuwa czynami
  prośmy ją zatem by wsparła nas mocą
  i cześć jej złóżmy i wszyscy kochajmy.

 5. Nie bez przyczyny sławimy jej imię
  które przetrwa na wieki, pokolenia
  bo pamięć o niej nigdy nie zaginie
  żywot Działyńskiej jest godzien uczczenia.