• Nasza szkoła

  Już od ponad stu lat istnienia szkoły pedagogom i uczniom towarzyszy myśl Owidiusza: „Gutta cavat lapidem non vi, sed saepe cadendo” („Kropla drąży skałę nie siłą, lecz ciągłym padaniem”). Jedynie ciężka praca jest receptą na sukces.

 • Wyjątkowe wycieczki

  Zwiedzamy nie tylko najbliższy nam Beskid Niski, ale również bywamy w Bieszczadach, Pieninach i Tatrach. Podziwiamy architekturę Krakowa, Wrocławia, Warszawy… Kształtujemy swe gusta estetyczne, słuchając koncertów w filharmonii, oglądając spektakle w teatrze i projekcje filmowe w kinie.

 • Chór Kantata

  Od 2005 roku działa chór Kantata, który swoimi występami uświetnia uroczystości szkolne i środowiskowe, wzbudzając podziw i aplauz widowni. Przynosi niewątpliwie chlubę naszej szkole.

 • Odkrywamy talenty

  W każdym uczniu, już od najmłodszych lat, odkrywamy i pielęgnujemy uzdolnienia artystyczne, matematyczne, sportowe i inne. Świadectwem naszej pracy są liczne sukcesy w konkursach, olimpiadach, festiwalach i zawodach sportowych.

 • Sukcesy sportowe

  Jesteśmy w czołówce najbardziej usportowionych szkół województwa podkarpackiego. Osiągamy znaczące sukcesy w różnych dyscyplinach: piłce ręcznej, koszykówce, biegach przełajowych…

 • Wysoki poziom nauczania

  Rzetelna i systematyczna praca pedagogów gwarantuje harmonijny i wszechstronny rozwój uczniów oraz otwiera im drzwi do najlepszych szkół ponadpodstawowych w regionie.

Regulamin korzystania z szatni szkolnej

Regulamin korzystania z szatni w Szkole Podstawowej im. Anny z Działyńskich Potockiej w Posadzie Górnej

 1. Z szatni szkolnej mogą korzystać wyłącznie uczniowie szkoły w Posadzie Górnej.
 2. Każdy uczeń ma swoją szafkę zamykaną na indywidualny (pasujący tylko do danej szafki) klucz o określonym numerze. Klucz zapasowy posiada konserwator szkoły.
 3. Pobranie i zwrot klucza uczeń kwituje własnoręcznym podpisem.
 4. Uczniowie realizujący zajęcia zgodnie z planem zajęć szkolnych nie mogą przebywać na terenie szatni.
 5. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w szafkach dokumenty i przedmioty inne niż okrycie wierzchnie i obuwie zmienne.
 6. Uczniom nie wolno malować i pisać po szafkach oraz naklejać na nie obrazków. Nie powinni przechowywać w szafkach: przedmiotów szklanych, napojów z niezabezpieczonym zamknięciem oraz pozostawiać na następny dzień żywności a także brudnej odzieży (np. strojów sportowych).
 7. W przypadku zniszczenia szafki koszty jej naprawy ponoszą rodzice ucznia.
 8. Uczniom nie wolno otwierać szafek innych uczniów. Czyn ten jest równoznaczny z włamaniem i podlega kodeksowi karnemu.
 9. Fakt zgubienia klucza uczeń zgłasza do dyrektora szkoły. Klucz zapasowy dorabiają rodzice na własny koszt. W sytuacji zgubienia klucza zapasowego kupują nowy zamek.
 10. Wszelkiego rodzaju uwagi i spostrzeżenia dotyczące nieprawidłowości  zaistniałych w szatni (np. fakt pojawiania się osób obcych, zachowania niezgodne z postanowieniami niniejszego regulaminu) należy niezwłocznie zgłosić wychowawcy bądź innemu pracownikowi szkoły.
 11. Niepodporządkowanie się zasadom regulaminu grozi kara obniżenia stopnia z zachowania.
 12. Uczeń zobowiązany jest, przed oddaniem klucza wychowawcy, do opróżnienia szafki i usunięcia wszelkich śladów jej użytkowania.
 13. Uczeń oraz jego rodzic przyjmują do wiadomości niniejsze zasady regulaminu.
 14. W przypadku niewywiązywania się przez ucznia z postanowień regulaminu dyrektor szkoły może odebrać prawo korzystania z szafki szkolnej.
 15. Sprawy nieobjęte regulaminem będą indywidualnie rozpatrywane przez dyrektora szkoły.

Opracował Samorząd Uczniowski